Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 11 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 11

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 11 năm học 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 có đáp án mới nhất giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Làm Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 11 năm 2016 - 2017 online

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 10 năm 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 11 năm 2016 - 2017

Bài 1: Điền giá trị thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: Cho 10 -... + 1 = 3 + 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 2: Cho 10 - 8 + 3 = 7 +... - 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 3: Cho 10 - 3 + 2 = 6 -... + 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:....

Câu 4: Cho 10 -... = 5 - 2 + 0. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 5: Cho 5 -1 + 4 = 2 + ... - 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 6: Cho 10 - ... + 2 = 6 - 2 + 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 7: Cho 10 - 2 + 2 = 6 +... + 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 8: Cho 10 - 2 +... = 8 - 3 + 2 + 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 9: Cho 10 - 3 -3 ... 8 - 7 + 2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 10: Cho 10 - 2 - 5... 3 + 1 + 0. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho 3 + 5 <... + 8 < 10 - 0. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:....

Câu 2: Cho 3 + 3 + 2 ... 10 - 3 + 2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 3: Chọn phép tính phù hợp với hình vẽ:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 11 năm 2016 - 2017

A) 10 - 3 = 7
B) 10 - 5 = 5
C) 10 - 6 = 4
D) 10 - 4 = 6

Câu 4: Cho 5 + 5 - 3 =... - 2 - 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:....

A) 9
B) 8
C) 10
D) 4

Câu 5: Cho 10 - 5 + 4 = 2 + 1 +... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:....

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho 7 + 3 - 1 > 10 -... > 10 - 1 - 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 2: 2 cộng với số liền trước của số 9 bằng...

Câu 3: Cho 10 - 4 < 2 + ... < 4 + 6 - 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 4: Cho 2 + 8 - 6 ... 10 - 4 - 2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 5: Cho 9 + 0 - 1 = 10 - 8 +... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 6: Cho 10 - 2 = 9 - ... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 7: Cho 7 + 2 - 2 < ... -2 < 3 - 0 + 6. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 8: Cho ... - 0 + 3 = 10 - 3 + 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 9: Cho 10 - 4 + 2 > ... - 3 > 8 - 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 10: Cho 10 - ... + 3 = 3 + 4 - 0. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 11

Bài 1: Điền giá trị thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: 6

Câu 2: 3

Câu 3: 2

Câu 4: 7

Câu 5: 8

Câu 6: 5

Câu 7: 3

Câu 8: 1

Câu 9: >

Câu 10: <

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: 1

Câu 2: <

Câu 3: D

Câu 4: C

Câu 5: 6

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 2 Câu 6: 1

Câu 2: 10 Câu 7: 10

Câu 3: 5 Câu 8: 6

Câu 4: = Câu 9: 10

Câu 5: 6 Câu 10: 6

Đánh giá bài viết
5 6.807
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm