Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 4 năm 2019 - 2020

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 4

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 4 năm học 2019 - 2020 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 4 diễn ra ngày 12/11/2019. Đề thi Toán qua mạng hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Đề luyện thi Violympic Toán lớp 4

Bài 1: Bức tranh bí ẩn

Đề thi Violympic Toán lớp 4

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 2 giờ 15 phút = ….. phút.

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống: \frac{1}{2}giờ + \frac{1}{3}giờ = ….. phút.

Câu 3: Tính: 23126 x 9 = …...

a/ 208134;

b/ 820134;

c/ 208964;

d/ 208341.

Câu 4: Trung bình cộng số gà của 30 hộ gia đình trong một khu dân cư là 9 con. Nhà bà Lan cũng ở trong số 30 hộ gia đình đó, nếu không tính số gà của nhà bà Lan thì trung bình cộng số gà của các hộ gia đình còn lại là 8 con.

Vậy số gà của nhà bà Lan là ….. con.

Câu 5: Tổng của hai số là 1053, hiệu của hai số là 147. Vậy số bé là …..

a/ 600;

b/ 1200;

c/ 500;

d/ 453.

Bài 3: Không giới hạn:

Câu 1: So sánh: 4783 + 4637 .... 12839 − 3728.

Câu 2: So sánh: 9370kg …………9 tấn 37 yến.

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 3 phút 17 giây =……………… giây.

Câu 4: Tính: 42016 x 3 - 32017 =………………..

Câu 5: Tính: 37512 : 4 + 30472 = ……….

Câu 6: Tính: 64182 – 12300 x 4 …

a/ 14289;

b/ 19428;

c/ 12498;

d/ 14982.

Câu 2: Tìm x, biết: 710 - X x 5 = 175. Vậy x là: …

a/ 107;

b/ 675;

c/ 170;

d/ 165.

Câu 8: Tìm x, biết: X : 2 x 5 = 1000. Vậy x là: …

a/ 400;

b/ 250;

c/ 800;

d/ 600.

Câu 9: Tìm x biết: X x 4 + 8 = 2016 . Trả lời: Giá trị của x là……………..

Câu 10: Tìm x biết: 12063 + x – 2106 = 37485. Trả lời: Giá trị của x là…………

Câu 11: Tìm x, biết: 2015 : 5 + x = 817. Vậy x = ………

Câu 12: Tìm x, biết: 2016 - x : 3 = 435. Vậy x = …

a/ 527;

b/ 4743;

c/ 7353;

d/ 711.

Câu 13: Tìm x, biết: x x 2 + x x 3 + x x 4 + x = 2130. Vậy x = ………

Câu 14: Tìm x biết: (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + (x + 4 + … + (x + 9) + (x + 10) = 2015

Trả lời: Giá trị của x là …………..

Câu 15: Giá trị biểu thức: a x 100 + b x 10 + c với a = 4; b = 7; c = 2 là: ………

Câu 16: Tìm giá trị của a để biểu thức: A = 2134 : (25 – a) có giá trị lớn nhất. Vậy a = …

Câu 17: Cho các số a, b, c. Biết a là số có một chữ số, b là số có hai chữ số, c là số có ba chữ số và trung bình cộng của 3 số đó là 369. Vậy số c là: …

a/ 998;

b/ 99;

c/ 9;

d/ 999.

Câu 18: Tìm chữ số tận cùng của tổng:

1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 + 5 x 6 + ….. + 2015 x 2016.

a/ 0;

b/ 4;

c/ 5;

d/ 6.

Câu 19: Tính: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + … + 4096 + 8192 =………………

Câu 20: Tìm trung bình cộng của dãy số sau, biết dãy số có 20 số hạng 2; 6; 10; 14; 18; … Vậy trung bình cộng của dãy số trên là: ……….

a/ 41;

b/ 42;

c/ 40;

d/ 39.

Đề thi giải toán qua mạng lớp 4 vòng 4 bao gồm 3 phần thi: Bức tranh bí ẩn, đi tìm kho báu, không giới hạn có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo. Các em học sinh tham khảo Lịch thi Viompic năm 2019 - 2020 mới nhất để nắm được lịch thi và các vòng thi tiếp theo

Đánh giá bài viết
209 28.744
Sắp xếp theo

Luyện thi Violympic lớp 4

Xem thêm