Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 5 năm 2019 - 2020

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 5

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 5 năm học 2019 - 2020 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 4 diễn ra ngày 02/12/2019. Đề thi Toán qua mạng hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Đề luyện thi Violympic Toán lớp 4

Bài 1: Bức tranh bí ẩn

Đề thi Violympic Toán lớp 4

Bài 2: 12 con giáp

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 58m2 107 dm2 = …... dm2.

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 135 x 67 – ….. x 67 = 6700.

Câu 3: Kết quả của phép tính 47 x 23 là: …

a/ 1504;

b/ 1081;

c/ 1018;

d/ 1702.

Câu 4: Kết quả của phép tính 321 x 11 là: …

a/ 3315;

b/ 3531;

c/ 3351;

d/ 3135.

Câu 5: Kết quả của phép tính 23 x 34 – 23 x 16 là: …

a/ 484;

b/ 184;

c/ 418;

d/ 414.

Câu 6: Giá trị của x thỏa mãn 11 x X = 891 là: ………

Bài 3: Không giới hạn:

Câu 1: 2hm 5m = …………m.

Câu 2: 1/4 thế kỉ và 40 năm = ...... năm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm.

a/ 25;

b/ 60;

c/ 65;

d/ 40.

Câu 3: Số giây tính từ lúc 8 giờ 57 phút 22 giây đến 9 giờ đúng cùng ngày là: ... giây.

Câu 4: 315dag + 200dag : 5 = ... dag. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là………..

Câu 5: Giá trị của chữ số 2 trong số nhỏ nhất có 6 chữ số là

a/ 200;

b/ 2000;

c/ 20000;

d/ 20.

Câu 6: Chọn đáp án đúng. Kết quả phép tính: 36546 : 6 = ………..

a/ 6019;

b/ 6029;

c/ 6092;

d/ 6091.

Câu 7: Tính: 2 x 156 x 5 = …………..

Câu 8: 5 x 333 x 2 = ………

Câu 9: Tính: 892 x 2 x 5 = …………

Câu 10: Tính: 3238 x 5 x 2 =……….

Câu 11: Tính: 505 x 20 x 5 = ………….

Câu 12: Tính: 567 x 20 x 5 = ………..

Câu 13: Tính: 5 x 912 x 20 = ………..

Câu 14: Tính: 5 x 198 x 4 = …………..

Câu 15: Tính: 1234 x 101 - 1234 = ………

Câu 16: Tính: 32 x 25 : 8 = ………

Câu 17: Tính: 6018 x 6 – 2453 x 5 = ………..

Câu 18: Tính: 525 : 5 + 475 : 5 = ………

Câu 19: Với m = 6. Giá trị của biểu thức 14586 : m + 2569 là………..

Câu 20: Tìm x, biết: X x 17 = 544. Vậy giá trị của x là: ………….

Đề thi giải toán qua mạng lớp 4 vòng 5 bao gồm 3 phần thi: Bức tranh bí ẩn, 12 con giáp, không giới hạn có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo. Các em học sinh tham khảo Lịch thi Viompic năm 2019 - 2020 mới nhất để nắm được lịch thi và các vòng thi tiếp theo

Đánh giá bài viết
96 12.228
Sắp xếp theo

Luyện thi Violympic lớp 4

Xem thêm