Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2019 2020 - LỚP 4
VÒNG 2 (Mở ngày 01-10-2019)
Họ tên: ……………………………………….…………………………..…………………………..
Bài 1: Bức tranh ẩn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2: Thế giới côn trùng
Câu 1: So sánh: 86235 ….. 86325
a/ Không so sánh được ; b/ < ; c/ > ; d/ =.
Câu 2: Số gồm tám vạn, hai trăm, bốn đơn vị được viết là: …...
a/ 800204 ; b/ 80204 ; c/ 82004 ; d/ 802004.
Câu 3: Chữ số hàng chục của số 35684 là:
a/ 4 ; b/ 5 ; c/ 6 ; d/ 8.
Câu 4: Giá trị của chữ số 5 trong số 65821 là: …...
a/ 500 ; b/ 5000 ; c/ 50000 ; d/ 1000.
Câu 5: Lớp nghìn của số 568413 gồm các chữ số: …...
a/ 5; 6; 8 ; b/ 5; 6; 4 ; c/ 8; 4; 1 ; d/ 4; 1; 3.
Câu 6: Các số 3564; 3648; 3456; 3465 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
a/ 3645; 3564; 3465; 3456 ; b/ 3456; 3465; 3564; 3645 ;
c/ 3456; 3564; 3465; 3645 ; d/ 3564; 3456; 3465; 3645.
Câu 7: Nếu a = 9 t giá trị biểu thức 7556 x a bao nhiêu?
a/ 68004 ; b/ 86004 ; c/ 80064 ; d/ 60084.
Câu 8: Tìm x , biết: x + 2876 = 53687. Giá trị của x ………
a/ 53684 ; b/ 50863 ; c/ 56563 ; d/ 50811.
Câu 9: Tìm x , biết: x x 5 = 6834 686. Giá trị của x là:
a/ 37800 ; b/ 1604 ; c/ 1504 ; d/ 37600.
Câu 10: Tìm số tự nhiên lớn nhất sáu chữ số tổng các chữ số thuộc lớp nghìn
gấp 8 lần tổng các chữ số thuộc lớp đơn vị.
a/ 233100 ; b/ 669300 ; c/ 699111 ; d/ 996300.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3: Không giới hạn:
Câu số 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
1
2
phút = giây.
Câu số 2:
1
10
phút = giây. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a/ 10 ; b/ 6 ; c/ 240 ; d/ 600.
Câu số 3: 2phút 18giây = giây. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a/
66
; b/
138
; c/
30
; d/
120
.
Câu số 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 phút 16 giây = giây.
Câu số 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
1
12
phút 20 giây = giây.
Câu số 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
1
15
phút 24 giây = giây.
Câu số 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
1
10
giờ = giây.
Câu số 8:
1
12
giờ = giây. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a/ 5 ; b/ 60 ; c/ 300 ; d/ 360.
Câu số 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 giờ = phút.
Câu số 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 giờ = phút.
Câu số 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
1
5
giờ = phút.
Câu số 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
1
15
giờ = phút.
Câu số 13:
1
6
giờ = phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a/ 10 ; b/ 4 ; c/ 600 ; d/ 360.
Câu số 14:
1
6
giờ 46 phút = phút . Số thích hợp điền vào chỗ chấm :
a/ 50 ; b/ 52 ; c/ 54 ; d/ 56.

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm học 2019 - 2020 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 4 diễn ra ngày 01/10/2019. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Tham khảo đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 qua các năm

Đề thi giải toán qua mạng lớp 4 vòng 2 bao gồm 3 phần thi: Bức tranh bí ẩn, thế giới côn trùng, không giới hạn có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo. Các em học sinh tham khảo Lịch thi Viompic năm 2019 - 2020 mới nhất để nắm được lịch thi và các vòng thi tiếp theo

Để biết đáp án, mời các bạn làm bài test online tại đây: Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm 2019 - 2020

Đánh giá bài viết
84 15.245
Sắp xếp theo

Luyện thi Violympic lớp 4

Xem thêm