Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm 2019 - 2020

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2

VnDoc.com xin giới thiệu tới các em Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm học 2019 - 2020 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 4. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Kì thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm 2019 - 2020 diễn ra vào ngày 01/10/2019. Nhằm giúp các em học sinh có thể theo dõi đề và đáp án qua các vòng thi, VnDoc.com sẽ đăng tải lần lượt các đề thì của các vòng để các em có thể ôn luyện trực tiếp và luyện tập, chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo. Chúc các em đạt kết quả cao.

Mời các em tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm học 2019 - 2020

Tham khảo thêm:

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 3 năm 2019 - 2020

 • Bài 2: Thế giới côn trùng
 • Câu 1: So sánh: 86235 ….. 86325
 • Câu 2: Số gồm tám vạn, hai trăm, bốn đơn vị được viết là: …...
 • Câu 3: Chữ số hàng chục của số 35684 là:
 • Câu 4: Giá trị của chữ số 5 trong số 65821 là: …...
 • Câu 5: Lớp nghìn của số 568413 gồm các chữ số: …...
 • Câu 6: Các số 3564; 3648; 3456; 3465 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
 • Câu 7: Nếu a = 9 thì giá trị biểu thức 7556 x a là bao nhiêu?
 • Câu 8: Tìm x , biết: x + 2876 = 53687. Giá trị của x là ………
 • Câu 9: Tìm số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số mà có tổng các chữ số thuộc lớp nghìn gấp 8 lần tổng các chữ số thuộc lớp đơn vị.
 • Bài 3: Không giới hạn:
 • Câu số 1:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ​\frac{1}{2} phút = ...........giây.
  30
 • Câu số 2:
  \frac{1}{10} phút = … giây. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 • Câu số 3: 2 phút 18 giây = … giây. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 • Câu số 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 phút 16 giây = .............  giây.
  196
 • Câu số 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  \frac{1}{12}​ phút 20 giây = ................giây.
  25
 • Câu số 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  \frac{1}{15} ​phút 24 giây = ................giây.
  28
 • Câu số 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  \frac{1}{10} giờ = ............... giây.
  360
 • Câu số 8: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  \frac{1}{12}​ giờ = … giây.
 • Câu số 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  3 giờ = .............phút.
  180
 • Câu số 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  9 giờ = ..............phút.
  540
 • Câu số 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  \frac{1}{5} giờ = ...............phút.
  12
 • Câu số 12:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: \frac{1}{15} giờ = ..............phút.
  4
 • Câu số 13: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  \frac{1}{6}​ giờ = …. phút.
 • Câu số 14: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  \frac{1}{6}​ giờ 46 phút = … phút .
 • Câu số 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  \frac{1}{4}​ giờ 20 phút = ............. phút.
  35
 • Câu số 16: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  \frac{1}{5}​ giờ 28 phút = ............phút.
  40
 • Câu số 17: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:.
  6 giờ 25 phút = ................phút
  385
 • Câu số 18: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  \frac{1}{8} ngày = .............phút.
  180
 • Câu số 19: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  \frac{1}{3} ngày = … phút
 • Câu số 20: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  2 ngày = ..............giờ.
  48
 • Câu số 21: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  2 ngày 6 giờ = ..................giờ.
  54
 • Câu số 22: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  5 ngày 10 giờ = .............giờ.
  130
 • Câu số 23: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  7 ngày = .............giờ.
  168
 • Câu số 24: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  \frac{1}{4}​ ngày 4 giờ = ............giờ.
  10
 • Câu số 25: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  \frac{1}{8}​ ngày 12 giờ = .............giờ.
  15
 • Câu số 26: Số thích hợp vào chỗ chấm là:
  6 ngày = … giờ.
 • Câu số 27: 6 ngày 16 giờ = … giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 • Câu số 28: 1 tuần = … giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 • Câu số 29: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 240 giờ =........... ngày.
 • Câu số 30: Đâu là kết quả đúng nhất khi đổi 350 giây ra phút?
 • Câu số 31: Đâu là kết quả đúng nhất khi đổi 200 phút ra giờ?
 • Câu số 32: Đâu là kết quả đúng nhất khi đổi 50 giờ ra ngày?
 • Câu số 33: Câu nào sau đây là đúng?
 • Câu số 34: Câu nào sau đây là đúng?
 • Câu số 35: Câu nào sau đây là sai?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
92 3.914
Sắp xếp theo
  Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm