Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 4 có đáp án

Mời quý thầy cô và các em học sinh lớp 4 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2014 - 2015 trên trang VnDoc.com để ôn tập và chuẩn bị kiến thức cho vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng năm 2015 - 2016. Chúc các em đạt kết quả cao trong cuộc thi!

Mời các bạn làm bài test online:

 • Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with "the comma" between number part and fraction part. Ex: 0,5)
  Question 1:
  A pillow costs 20 dollars. Sophia has to pay ......... dollar for 12 such pillows.
  240
  Một chiếc gối giá 20 đô la. Sophia phải trả .......... đô la cho 12 chiếc gối như vậy.
 • Question 2:
  How many hours are in 1/4 of two days?
  Answer: .......... hours.
  12
  1/4 của hai ngày là bao nhiêu giờ?
 • Question 3:
  What could you add to 35 to make 60?
  Answer: This number is ...............
  25
  Số nào cộng với 35 thì được 60?
 • Question 4:
  A girl can play 66 notes every minute on average. She can play ........ notes in 20 minutes.
  1320
  Một cô gái có thể chơi trung bình 66 nốt nhạc mỗi phút. Cô ấy có thể chơi ........... nốt trong 20 phút.
 • Question 5:
  15 boxes of chocolate candies have 420 candies in the total. How many candies are there in each box?
  Answer: .......... candies.
  28
  15 hộp kẹo sô cô la thì có tổng 420 cái kẹo. Vậy mỗi hộp có bao nhiêu cái kẹo?
 • Question 6:
  Angela is learning to play the violin. She practices 50 minutes a day on Tuesday and Thursday. On Saturday she practices for one and a half hours. How much times per week Angela spend practicing violin?
  Answer: .......... minutes.
  190
  Angela đang học chơi violin. Cô ấy luyện tập 50 phút một ngày vào thứ Ba và thứ Năm. Vào thứ Bảy, cô ấy tập trong 1,5 giờ. Hỏi mỗi tuần Angela dành bao nhiêu thời gian để tập violin?
 • Question 7:
  There are ........... six - digit numbers.
  900000
  Có ........... số có 6 chữ số.
 • Question 8:
  The sum of these numbers:

  is .............
  520
  Tổng của các số này là: .......
 • Question 9:
  The last digit of the product: 1 x 3 x 5 x ....... x 999 is ...........
  5
  Chữ số cuối cùng của tích: 1 x 3 x 5 x ....... x 999 là: ...........
 • Question 10:
  The pages of a book are numbered consecutively from 1 through 120. There are ............ digits are there in this numbering.
  252
  Các trang của một cuốn sách được đánh số liên tiếp từ 1 đến 120. Có .......... chữ số được sử dụng để đánh số.
 • Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bằng nhau)

  Answer:
  (1) = ......; (2) = ........; (3) = .....; (4) = .......; (5) = ........; (6) = .......; (7) = ......; (8) = ......; (9) = ......; (12) = ......
  Nhập số thứ tự các ô vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau.
  (1) = (20); (2) = (14); (3) = (19); (4) = (13); (5) = (10); (6) = (18); (7) = (11); (8) = (17); (9) = (16); (12) = (15) (20); (14); (19); (13); (10); (18); (11); (17); (16); (15)
 • Exam number 3: Your car has to pass 5 obstacles to finish. (Vượt chướng ngại vật)
  Question 1:
  What number should replace the question mark ?
  67 + ? = 230
 • Question 2:
  What would result is the greatest number?
 • Question 3:
  John played a total of 30 soccer games during the months of June, July and August.
  He played 9 games in June and 10 in July. Which month did he play the most games?
 • Question 4:
  What fraction of the fence is orange?

  Answer: .....................
  Write the fraction in the simplest form.
  1/5
  Màu cam chiếm bao nhiêu phần của hàng rào?
 • Question 5:
  A football team has $140 to buy balls. Once ball costs $8. What is the largest number of balls the team can buy?
  Answer: .............. balls.
  17
  Một đội bóng dành 140 đô để mua bóng. Giá một quả bóng là 8 đô. Hỏi số lượng bóng tối đa mà đội có thể mua là bao nhiêu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
553 19.782
Sắp xếp theo
  Luyện thi trực tuyến Xem thêm