Đề thi Violympic Toán Tiếng việt lớp 4 vòng 1 năm học 2018 - 2019 số 2

Đề luyện thi Toán trên mạng lớp 4

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi giải Toán trên mạng Internet lớp 4 vòng 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Violympic lớp 4 môn Toán năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng Toán khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Một số đề luyện thi trực tuyến lớp 4 khác:

 • Bài số 1. Điền đáp án thích hợp.
 • 1. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 8?
  Trả lời: Số phải tìm là ______.
  19
 • 2. Một chiếc hộp đựng 30 quả cam thì nặng 10500g. Người ta lấy đi 8 quả cam từ hộp đó thì hộp nặng 8100g. Vậy riêng chiếc hộp đó thì nặng:
 • 3. Số lớn nhất có bốn chữ số là số __________.
  9999
 • 4. Số lớn nhất có sáu chữ số mà tổng của các chữ số bằng 3 là số:
  300000
 • 5. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 8?
  8
 • 6. Số nhỏ nhất có sáu chữ số mà tổng của các chữ số bằng 3 là số:
  100002
 • 7. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số?
  45
 • 8.
  Cho 26517 > 265n9. Giá trị của chữ số n là:
  0
 • 9. Để đánh số trang của một cuốn sách dày 52 trang từ trang 1 cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số? Trả lời: Cần dùng ________ chữ số
  95
 • 10. Số lớn nhất có sáu chữ số nhỏ hơn số 345987 là số:
  345986
 • 11. Số liền sau số 89999 là số:
  90000
 • 12. Cho số 567891011. Sau khi xóa đi bốn chữ số sao cho số tạo bởi các chữ số còn lại là bé nhất, ta được số còn lại là số:
  51011
 • 13. Có 100 bao gạo.Nếu lấy ra ở mỗi bao gạo 2kg gạo thì số gạo lấy ra bằng số gạo của 8 bao nguyên. Vậy mỗi bao gạo nặng:
 • 14. Cho bốn chữ số 2; 3; 4; 6. Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau được viết từ bốn chữ số trên?
  Trả lời: Có _____ số thỏa mãn đề bài.
  24
 • 15. Tìm số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5?
  94
 • 16. Hùng có một số bút bi vừa loại màu xanh vừa loại màu đen. Biết rằng số bút bi đen ít hơn số bút bi xanh là 7 chiếc và gộp cả hai loại bút lại cũng chưa đủ một chục chiếc. Hỏi có bao nhiêu bút bi xanh?
  Trả lời: Số bút bi xanh là ______.
  8
 • 17. Có bao nhiêu số tròn chục x thỏa mãn 16 < x < 89?
  Trả lời: Có ____ số thỏa mãn đề bài.
  7
 • 18. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số mà tất cả các chữ số của số đó giống nhau?
  Trả lời: Có ____  thỏa mãn đề bài.
  9
 • 19. Cho 13585 < 135m4. Giá trị của chữ số m là:
  9
 • 20. Số bé nhất có sáu chữ số là số:
  100000
 • 21. Số chẵn lớn nhất có sáu chữ số là số:
  999998
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
175 9.922
Sắp xếp theo
  Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm