Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 cấp trường

Nhằm cung cấp tài liệu ôn tập, bổ sung về môn Tiếng Anh, VnDoc xin giới thiệu với các em đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1. Đề thi Violympic này gồm 20 câu hỏi thuộc dạng trắc nghiệm và điền từ. Chúc các em làm bài tốt!

Tham khảo thêm đề thi Violympic lớp 4 môn Toán, Toán Tiếng Anh và cùng thử tài với Những câu đố vui dành cho trẻ em - Phần 3

 • Choose the correct answer.
 • 1. What ........................ his name?
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
 • 2. May I ................ out?
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
 • 3. What colour is it? - It's ........... book.
 • 4. I'm in ............. 4A.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
 • 5. They ................ from France.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
 • 6. Where ........... you from? - I'm from Laos.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
 • 7. ................... is Tom from? - England.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
 • 8. Is ..................... school big?
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
 • 9. Tom is my .................., too.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
 • 10. Your book ............... small.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
 • 11.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
 • 12. Good mo_ _ ing, Peter.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
  rn RN
 • 13. I like orange jui_e.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
  c C
 • 14. This _ _ a ruler.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
  is IS
 • 15. Where is Minh from? _ _ is from Paris.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
  He he
 • 16. _esk
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
  D d
 • 17. F_ower
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
  l L
 • 18. B _ _ k
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
  oo OO
 • 19. This is my r_om
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
  o O
 • 20. Chi_ken
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1
  c C
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
970 61.118
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm