Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 cấp trường - Bài tập Tiếng Anh lớp 4

Các bé thân mến, chúng mình hãy cùng thử sức với đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 sau đây nhé. Chúng mình có 13 câu hỏi có kèm các hình ảnh vô cùng dễ thương. Sau khi nộp bài thi Violympic này, các bé sẽ biết được mình làm chính xác bao nhiêu câu.

Mời các bạn tham khảo:

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3

 • Choose the best answer.
 • 1.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • 2.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • 3.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • Reoder the words to make sentences.
 • 4.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • 5.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • 6.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • 7.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • 8.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • 9.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • 10.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • 11.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • 12.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • 13.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
 • Fill in the blank.
 • 14. I'm seven years o _ _ .
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  ld LD
 • 15. H _ _ name is Mary.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  er ER
 • 16. Your scho_ _ is big.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  ol OL
 • 17. St _ _ d up, please.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  an AN
 • 18. This _ _ my teacher.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  is IS
 • 19. How _ _ e you?
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  ar AR
 • 20. I'm fine, th _ _ _ you.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  ank ANK
 • 21. I'm se _ en years old.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  v V
 • 22. Where are you f _ _ _ ?
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  rom ROM
 • 23. What s _ bject do you like?
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  u U
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
284 18.663
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm