Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 - Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 cấp trường

Mời quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh tham khảo đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 sau đây. Tương tự như các đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 trước, các em học sinh sẽ được kiểm tra kiến thức về từ vựng, làm quen với các một số câu hỏi hay dùng trong giao tiếp cơ bản.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm học 2016 - 2017

 • Choose the correct answer.
 • 1. This gift is ............ you.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
 • 2. A: Tony, where are you ..................? - B. I'm from America.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
 • 3. .................... birth to you!
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
 • 4. Are they student? Yes, .......................
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
 • 5.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
 • 6.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
 • 7.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
 • Fill in the blank.
 • 8. numb_r
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
  e E
 • 9. mornin_
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
  g G
 • 10. augu_t
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
  s S
 • 11. Vie_nam
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
  t T
 • 12. M_rch
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
  a A
 • 13. This is my sch _ _ l library.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
  oo OO
 • 14. Mary is hap _ y because today is her birthday.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
  p P
 • 15. Good bye. See you tomorr _ w.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
  o O
 • 16. This i _ a cow.
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
  s S
 • 17. cak _
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3
  e E
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
228 11.871
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm