Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 4

Cùng tham gia thử sức ngay với hình thức thi mới này qua bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2016 - 2017 trên trang VnDoc để rèn luyện cả kĩ năng tiếng Anh cũng như kĩ năng giải Toán. Chúc các bạn làm bài tốt!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 - 2017

 • Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

  Answer:
  ... < ... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <...
  11 < 15 < 4 < 20 < 1 < 9 < 10 < 16 < 6 < 5 < 7 < 8 < 18 < 2 < 13 < 3 < 14 < 19 < 17 < 12 (11) < (15) < (4) < (20) < (1) < (9) < (10) < (16)< (6) < (5) < (7) < (8) < (18) < (2) < (13) < (3) < (14) < (19) < (17) < (12)
 • Bài 2: Vượt chướng ngại vật
  Câu 1: Calculate 93 - 72 : 8 =...
  84
 • Câu 2
  Find the value of a if: a : 4 = 12. Answer a =...
  48
 • Câu 3
  Calculate 7 + 10 +13 + 16 +...+ M =...
  (M is the 91st term of this sequence)
  12922
 • Câu 4
  The perimeter of a square is 20cm. What is its area in centimeter square?
  Answer: The area of the square is ... cm2
  25
 • Câu 5
  The perimeter of the followwing square is ... cm
  492
 • Câu 6
  How mane 100g are there in 4kg? Answer ...
  40
 • Bài 3: Đi tìm kho báu
  Câu 1: Find the product of 576 and 5. Answer: The result is ...
  2880
 • Câu 2
  Mrs Devi left her flat at 11.25 am and reaches Joe's house at 1 pm. How long was the journey from her flat to Joe's house?
 • Câu 3
  Which one of the following is the shortest distance?
 • Câu 4
  Which of the following numbers is 1000 more than 7680?
 • Câu 5
  48
 • Câu 6
  Fill the missing number in the blank.
  2022 = 2000 + ... + 2
  20
 • Câu 7
  The sum of 2 numbers is 807. If one of the number is 399, what is the other number?
  408
 • Câu 8
  Three poles measuring 140cm, 1m35cm and 1m65cm are placed in a straight line. What is the total length of the 3 poles?
 • Câu 9
  Toan took 4 weeks to complete his project. Lina took 23 days to complete her project. How much days faster did Lina take to complete her project than Toan?
  Answer:... days
  5
 • Câu 10
  I am a number. When i am multiplied by 6, the product is 10 greater than the sum of 39 and 17. What number am I?
  11
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
67 3.798
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm