Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017

Các em học sinh hãy thử sức với Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017 trên VnDoc.com để chứng tỏ khả năng của mình. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục để gửi tới các em những vòng thi mới nhất giúp các em có thể chuẩn bị tốt nhất và giành thành tích thật cao. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 - 2017

 • Bài thi số 1: Sắp xếp theo tứ tự tăng dần

  Answer:
  ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... <
  20 < 12 < 19 < 11 < 16 < 8 < 6 < 9 < 15 < 1 < 13 < 2 < 14 < 18 < 17 < 4 < 10 < 3 < 5 < 7
 • Bài thi số 2: Đi tìm kho báu
 • Câu 1:
  There are 8 packs of cookies, each of them weighs 150g. There are also 4 packs of candies, each of them weighs 200g. How many kilograms of cookies and candies are there altogether?
  Answer:
  2
 • Câu 2:
  Convert: 2 hours = ...... minutes
  Answer:
  120
 • Câu 3:
  Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 1 to 7?
  Answer:
  4
 • Câu 4:
  The average of the natural numbers from 9 to 21 is ......
  Answer:
  15
 • Câu 5:
  Write down the greatest odd 3 - digit number 
  Answer:
  999
 • Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật
 • Câu 1:
  Find the value of x such that x - 3925 = 1559
  Answer:
  5484
 • Câu 2:
  Find the value of x such that x - 3925 = 1527 
  Answer:
  5452
 • Câu 3:
  The average of all even numbers that are smaller than 1000 is ...
  Answer:
  499
 • Câu 4:
  The average of five consecutive numbers is 105. Find the greatest number?
  Answer:
  107
 • Câu 5:
  The last digit of the product 2 x 4 x 6 x ... x 78 is ......
  Answer:
  0
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
43 1.925
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm