Đề thi Violympic Toán Tiếng việt lớp 4 vòng 2 năm học 2018 - 2019

Đề thi Toán qua mạng tiếng Việt có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến giải Toán qua Internet có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Violympic lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Toán nâng cao khác nhau giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đã học và rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Một số bài thi lớp 4 qua mạng khác:

 • Bài 1.
 • 1. Điền >, < hoặc =
  8 x a + 9 x a ................ 10 x 7 + 10 x 10 (Biết a là số có 1 chữ số khác 0).
  <
 • 2. Giá trị của biểu thức 456 - 95 x 3 là :
  171
 • 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  1984 = 1 x 1000 + 9 x ..... + 8 x 10 + 4
  100
 • 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; ……
  34
 • 5. Số bốn mươi nghìn không trăm năm mươi hai được viết là…………….
  40052
 • 6. Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là……………
  99998
 • 7. Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau 0, 2, 3, 4, 1, 7 sao cho tổng các chữ số bằng 17 là…….
  743210
 • 8. Giá trị của biểu thức là 523 x (36 : c) với c là số lớn nhất có 1 chữ số là:
  2092
 • 9. Tìm x biết x : 9 = 1436 (dư 6). Trả lời: x = ……………..
  12930
 • 10. Tìm x biết x + 21609 : 3 = 17068. Trả lời: x = ……………
  9865
 • 11. Biết x > 2014. Giá trị lớn nhất của 2014 – x : 5 là
  1611
 • Bài 2. Đập dế.
 • 1. Số lẻ bé nhất có 5 chữ số khác nhau là: …
 • 2. Số lớn nhất có 4 chữ số là: …
 • 3. Số gồm 8 vạn, 13 trăm, 92 chục và 5 đơn vị được viết là: …
 • 4. Số liền trước số 999 là: …
 • 5. Tính: 8dm + 9mm = ……...
 • 6. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 4738; 4783; 4873; 4837
  Sử dụng dấu ";" phân cách đáp án.
  4738; 4783; 4837; 4873
 • 7. Biết 356a7 > 35679, giá trị của a là: …
 • 8. Giá trị của biểu thức 8272 : a với a = 4 là: …
 • 9. Giá trị của biểu thức 763 x a với a = 9 là: …
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
142 6.684
Sắp xếp theo
  Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm