Đề thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 7 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 7 năm học 2016 - 2017

Các em học sinh hãy cùng tham gia làm Đề thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 7 năm học 2016 - 2017 được chính thức mở ngày 14/11/2016 để thử sức và luyện tập chuẩn bị với vòng thi mới năm nay. Chúc các em đạt điểm số thật cao nhé!

Thi Violympic là kỳ thi khá quan trọng với các em học sinh. Việc luyện thi violympic sao cho thuần thục, quen với dạng bài là điều các em vẫn hay mong muốn. Sau khi làm xong đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 7 bên trên, các em có thể làm tiếp Đề thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 6 năm học 2016 - 2017 mà chúng tôi đã sưu tầm từ trang violympic.vn.

Chúc các em ôn thi Violympic thật tốt và đạt kết quả cao.

 • Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau

  Trả lời:
  ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...
  1 = 10; 2 = 20; 3 = 6; 4 = 19; 5 = 11; 7 = 12; 8 = 15; 9 = 14; 13 = 18; 16 = 17
 • Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba
 • Câu 1:
  Tính: 3205 + 1257 + 1795 + 1743 = ......
 • Câu 2:
  24705 + 2016 < ...... + 24705 < 24705 + 2016 + 2. Số thích hợp để điền vào chỗ trống là: ......
 • Câu 3:
  Chọn đáp án đúng:
 • Câu 4:
  Tìm y, biết 100 : y - 28 : y = 8 (Với y là số khác 0). Vây giá trị của y là: ......
 • Câu 5:
  Có ...... số có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng tích các chữ số
 • Câu 6:
  Trong một tích, nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 lần thì thì được tích mới là 200. Vậy tích ban đầu là: ......
 • Câu 7:
  Bốn số tự nhiên liên tiếp có tổng của số lớn nhất và số bé nhất là 2017. Vậy số lớn là: ......
 • Câu 8:
  Tìm trung bình cộng của ba số, biết trong ba số đó có 2016 bằng trung bình cộng của hai số còn lại
 • Câu 9:
  Trung bình cộng của hai số là 496. Nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số bé thì được số lớn. Vậy số lớn là: ......
 • Câu 10:
  Tìm trung bình cộng của dãy số sau, biết dãy số có 20 số hạng 2; 6; 10; 14; 18; ...... Vậy trung bình cộng của dãy số trên là:
 • Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
 • Câu 1:
  3247 + 5082 + 6183 ...... 6183 + 5082 + 3274
  Trả lời:
  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
  <
 • Câu 2:
  So sánh hai giá trị biểu thức A = (m-n) + p và B = (m + p) - n. Với m = 2437, p = 2563, n = 2000
  Trả lời:
  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
  =
 • Câu 3:
  Tính: 4159 + 3672 - 159 - 672 = ......
  Trả lời
  7000
 • Câu 4:
  Tính: 2413 + 1039 + 3587 + 2961 = ......
  Trả lời:
  10000
 • Câu 5:
  Tìm số tự nhiên x, biết 8060 : 4 < x < 6051 : 3
  Trả lời:
  2016
 • Câu 6:
  Tìm x biết: (x + 2016) + a = 1984 + (2016 + a)
  Trả lời:
  1984
 • Câu 7:
  Tính giá trị của biểu thức 15048 : a - 2470 : b với a = 4 và b = 5
  Trả lời:
  3268
 • Câu 8:
  Giá trị của biểu thức a + b x c với a = 875; b = 235 và c = 8 là 
  Trả lời:
  2755
 • Câu 9:
  Tính giá trị của biểu thức a x b : c với a = 1264; b = 3 và c = 4
  Trả lời:
  948
 • Câu 10:
  Giá trị của biểu thức m - n : p với m = 25741; n = 31766 và p = 7 là: ......
  Trả lời:
  21203
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
374 11.717
Sắp xếp theo
  Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm