Đề thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 6 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 6 năm học 2016 - 2017

Xin mời các em học sinh lớp 4 tham gia làm bài  trực tuyến Đề thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 6 năm học 2016 - 2017 trên VnDoc.com để củng cố kiến thức cũng như chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo được tốt hơn. Chúc các em đạt điểm số cao!

Làm thêm: Đề thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 5 năm học 2016 - 2017

 • Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ
 • Câu 1:
  Một hình chữ nhật có chiều rộng là 4dm 5cm. Chiều rộng kém chiều dài 10cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?
  Trả lời:
  2
 • Câu 2:
  Khi nhân số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau có hàng trăm nghìn bằng 2 với số có 1 chữ số ta được tích là số có 6 chữ số. Hỏi thừa số thứ hai lớn nhất có thể bằng bao nhiêu?
  Trả lời:
  4
 • Câu 3:
  Có 63kg gạo chứa đều vào 9 túi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu túi như thế để chứa hết 200kg gạo?
  Trả lời:
  29
 • Câu 4:
  Một xã có 7426 người. Sau một năm số dân tăng lên thêm 90 người. Sau một năm nữa số dân tăng thêm 84 người. Hỏi sau hai năm xã đó có bao nhiêu người?
  Trả lời:
  7600
 • Câu 5:
  Cả hai sợi dây dài 15m 4dm. Sợi dây thứ nhất ngắn hơn sợi dây thứ hai 2m. Tính độ dài của sợi dây thứ hai?
  Trả lời:
  87
 • Câu 6:
  Hai lớp 4A và 4B có tất cả 84 bạn. Số học sinh của lớp 4A nhiều hơn số học sinh của lớp 4B là 2 em. Tính số học sinh của lớp 4B?
  Trả lời:
  41
 • Câu 7:
  Tổng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số. Hiệu hai số đó là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số. Tìm số lớn?
  Trả lời:
  550
 • Câu 8:
  Hình vuông lớn có cạnh gấp 3 lần hình vuông bé. Hỏi diện tích hình vuông lớn gấp mấy lần diện tích hình vuông bé?
  Trả lời:
  9
 • Câu 9:
  Trung bình cộng của hai số là 6482. Tìm hai số đó, biết rằng nếu tăng số thứ nhất thêm 246 đơn vị thì được số thứ hai. Tìm số thứ hai 
  Trả lời:
  6605
 • Câu 10:
  Tổng của hai số là 5678. Nếu viết thêm một chữ số 4 vào bên trái số bé thì được số lớn. Tìm số lớn?
  Trả lời:
  4839
 • Bài thi số 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

  Trả lời: 
  ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ...
  7 < 17 < 8 < 18 < 1 < 14 < 13 < 15 < 9 < 4 < 12 < 2 < 11 < 3 < 6 < 5 < 16 < 10 < 20 < 19
 • Bài thi số 3: Trắc nghiệm điền
 • Câu 1:
  Hình vuông lớn có cạnh gấp 4 lần hình vuông bé. Hỏi chu vi hình vuông lớn gấp mấy lần chu vi hình vuông bé?
  Trả lời:
  4
 • Câu 2:
  Cộng số lớn nhất có 7 chữ số với chữ số nào để được kết quả là số có 7 chữ số?
  Trả lời:
  0
 • Câu 3:
  Ngày 22 tháng 12 năm 2016 là ngày thứ 5 trong tuần. Hỏi ngày 22 tháng 12 năm 2017 là ngày thứ mấy trong tuần?
  Trả lời:
  6
 • Câu 4:
  Tìm x, biết: 35426 - x = 24016 : 4. Giá trị của x là: ......
  Trả lời:
  29422
 • Câu 5:
  Tìm X, biết: 2016 + X x 3 = 10269. Giá trị của X là: ......
  Trả lời:
  2751
 • Câu 6:
  Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 105. Số lớn nhất trong 3 số đó là: ......
  Trả lời:
  36
 • Câu 7:
  Một đơn vị bộ đội 5 ngày ăn hết 1025kg gạo. Hỏi đơn vị ấy trong một tuần ăn hết bao nhiêu kg gạo?
  Trả lời:
  1435
 • Câu 8:
  Nhà Mai thu hoạch vụ chiêm được 9 tạ 15kg thóc và vụ mùa thu hoạch được 6 tạ 85kg thóc. Hỏi trung bình mỗi vụ nhà Mai thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
  Trả lời:
  8
 • Câu 9:
  Tìm số lớn nhất có các chữ số khác nhau, biết tổng các chữ số của số đó bằng 18?
  Trả lời:
  843210
 • Câu 10:
  Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 48m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Cứ 30dm thì trồng một cây chuối. Hỏi xung quanh vườn đó trồng được bao nhiêu cây chuối?
  Trả lời;
  48
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
61 2.171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm