Đề thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 5 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn toán lớp 4 vòng 5 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn toán lớp 4 vòng 5 năm học 2016 - 2017 đã chính thức mở ngày 24/10/2016. Xin mời các em tham gia làm bài trực tuyến trên VnDoc.com để có thể thử sức với vòng thi mới này. Các em hãy giữ cho tinh thần thoải mái trước khi làm bài và trả lời đúng tất cả các câu hỏi nhé. Chúc các em đạt điểm số cao!

Làm thêm: Đề thi Violympic môn toán lớp 4 vòng 4 năm học 2016 - 2017

 • Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

  Trả lời: 
  ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... <
  13 < 10 < 16 < 2 < 12 < 1 < 3 < 19 < 7 < 11 < 14 < 4 < 18 < 6 < 17 < 15 < 8 < 5 < 9 < 20
 • Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba
 • Câu 1: Bây giờ là 2 giờ 30 phút, đến 5 giờ chiều sẽ có trận đá bóng. Hỏi còn bao nhiêu phút nữa thì sẽ có trận đá bóng?
 • Câu 2: Trung bình cộng của các số lẻ có 1 chữ số là?
 • Câu 3: Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự giảm dần
 • Câu 4: Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên là thành Thăng Long. Năm đó thuộc thế kỷ?
 • Câu 5: 1/4 thế kỷ và 40 năm = ... năm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là?
 • Câu 6: Một người có 1 tạ 4 yến gạo, người đó đã bán 1/5 số gạo. Hỏi người đó còn lại bao nhiếu kg gạo?
 • Câu 7: Trong các năm sau, năm nào là năm nhuận?
 • Câu 8: Giá trị của chữ số 2 trong số nhỏ nhất có 6 chữ số là?
 • Câu 9: Trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là?
 • Câu 10: Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó trừ đi số chẵn lớn nhất có 4 chữ số thì được số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số Nam nghĩ là?
 • Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống
 • Câu 1:
  2hm5m = ...m
  Trả lời:
  205
 • Câu 2:
  Tính: 15 x 9 x 6 = ...
  Trả lời:
  810
 • Câu 3:
  Tính: 2 x 156 x 5 = ...
  Trả lời:
  1560
 • Câu 4:
  Tính: 5 x 198 x 4 = ...
  Trả lời:
  3960
 • Câu 5:
  Tính: 505 x 20 x 5 = ...
  Trả lời:
  50500
 • Câu 6:
  Tính: 5 x 895 x 4 = ...
  Trả lời:
  17900
 • Câu 7:
  Tính 5 x 912 x 20 = ...
  Trả lời:
  91200
 • Câu 8:
  Tính: 892x 2 x 5 = ...
  Trả lời:
  8920
 • Câu 9:
  Tính: 450 : 10 + 4500 : 100 + 45000 : 1000 = ...
  Trả lời:
  135
 • Câu 10:
  Tìm x biết: x : 5 + 1 + 3 + 5 =135. Vậy x là ...
  Trả lời:
  630
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
45 2.179
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm