Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 15 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 4

Mời các bạn cùng làm bài thi trắc nghiệm Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 15 năm 2016 - 2017 vừa được cập nhật trên hệ thống của VnDoc nhằm rèn luyện kiến thức đã học và nâng cao khả năng giải toán của bản thân. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2016 - 2017

 

 • Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
  Gợi ý: 1 < ... < .... < ....
  10 < 12 < 14 < 4 < 18 < 3 < 9 < 19 < 8 < 11 < 6 < 2 < 5 < 17 < 1 < 16 < 7 < 15 < 13 < 20
 • Bài 2: Mười hai con giáp
  1. Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 468 cm2. Biết rằng nếu tăng chiều dài thêm 7cm thì diện tích tăng thêm 126cm2. Vậy chu vi hình chữ nhật đã cho là ... cm.
  88
 • 2
  Chọn đáp án đúng
 • 3
  Trong các phân số: 1/2; 3/2; 7/5; 8/7 phân số bé hơn 1 là
  1/2
 • 4
  Tìm một phân số biết nếu thêm 8 đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1 và biết trung bình cộng của mẫu số và tử số bằng 40. 
  Trả lời: Phân số đó là ...
  36/44
 • 5
  Trung bình cộng của hai số bằng 2011. Tìm số thứ hai biết nếu số thứ nhất tăng gấp đôi thì trung bình cộng bằng 3014. 
  Trả lời: Số thứ hai là ...
  2016
 • 6
  Trung bình cộng của các số chẵn có 3 chữ số mà các số đó chia hết cho 9 là ....
  549
 • 7
  Một oto đi từ tỉnh A đến tỉnh B, mỗi giờ đi được 50km. Biết rằng nếu oto đi được 1/2 quãng đường và 75km thì còn phải đi tiếp 1/4 quãng đường mới đến tỉnh B. Thời gian oto đi từ tỉnh A đến tỉnh B (không kể thời gian nghỉ).
  Trả lời: Thời gian oto đi từ tỉnh A đến tỉnh B là .... giờ
  6
 • 8
  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số có tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 10?
  Trả lời: Có tất cả ... phân số
  10
 • 9
  75
 • 10
  Mẹ mua 6kg ổi, 5kg mận và 4kg lê phải trả tất cả 280000 đồng. Số tiền mua 1kg mận gấp đôi số tiền mua 1kg ổi. Số tiền mua 1kg lê bằng số tiền mua 1kg ổi và 1 kg mận. Hỏi mẹ mua bao nhiêu tiền 1kg lê?
  Trả lời: Giá tiền 1kg lê là ... đồng
  30000
 • Bài 3
  1. Tích của số liền sau số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau với số liền trước số lớn nhất có 1 chữ số là ...
  818768
 • 2
  Một trang trại có nuôi gà và lợn, trong đó có 96 con gà. Nếu mua thêm 5 con lợn nữa thì số lợn sẽ bằng 1/3 số gà, hỏi lúc đầu trang trại có bao nhiêu con lợn?
  Trả lời: Lúc đầu trang trại có ... con lợn
  27
 • 3
  Tìm x biết 5/7 = x/63
  Trả lời: Giá trị của x là ...
  45
 • 4
  50408
 • 5
  Một hình vuông có cạnh bằng 9cm, người ta chia hình vuông thành 2 hình chữ nhật và thấy hiệu hai chu vi của 2 hình chữ nhật bằng 6cm. Tính diện tích của hình chữ nhật nhỏ hơn. 
  Trả lời: Diện tích của hình chữ nhật nhỏ hơn là ...cm2
  9
 • 6
  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2017?
  Trả lời: Có tất cả ... phân số
  2017
 • 7
  Có bao nhiêu số có hai chữ số khi chia cho 2 thì dư 1, chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4. 
  Trả lời: Có ... số thỏa mãn đề bài.
  3
 • 8
  Cho dãy số: 1; 3; 4; 7; 11; 18; 29
  Hỏi khi viết 100 số hạng đầu tiên của dãy người ta viết bao nhiêu số chẵn?
  Trả lời: Người ta viết ... số chẵn
  33
 • 9
  Cho phân số 7/9. Hỏi nếu ta cộng thêm vào tử số 308 đơn vị thì ta phải cộng thêm vào mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới vẫn bằng phân số đã cho?
  Trả lời: Phải cộng thêm vào mẫu số ... đơn vị
  396
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
178 7.916
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm