Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 9 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 4 vòng 9 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 9 năm 2016 - 2017 là vòng thi thứ 9 của Cuộc thi giải Toán qua mạng - Violympic năm học 2016 - 2017. Tham gia làm bài trực tuyến để kiểm tra và đánh giá kĩ năng giải toán của bạn để chuẩn bị cho vòng 9, cuộc thi giải toán qua mạng Violympic các vòng sắp diễn ra nhé.

Mời các bạn làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 10 năm 2016 - 2017 để có thêm kinh nghiệm luyện thi Vioympic Toán lớp 3. Những đề thi này sẽ giúp các em ôn thi Violympic tốt hơn cũng như đạt kết quả cao ở các vòng thi tiếp theo. Chúc các em thi tốt.

 • Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau
  Đề thi Violympic Toán lớp 4
  Trả lời:
  Các cặp giá trị bằng nhau là:
  1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...
  1 = 7; 2 = 19; 3 = 9; 4 = 18; 5 = 17; 6 = 20; 8 = 13; 10 = 16; 11 = 14; 12 = 15 1=7; 2=19; 3=9; 4=18; 5=17; 6=20; 8=13; 10=16; 11=14; 12=15
 • Bài 2: Đập dế

  Câu 1: Chọn đáp án đúng: m x (a + b) =?

 • Câu 2:

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 4m2 3cm2 =... cm2.

 • Câu 3:

  Sáu trăm linh năm đề-xi-mét vuông được viết là:...

 • Câu 4:

  Tính 57 x 32 =...

 • Câu 5:

  Tìm x biết 2016 -x : 3 = 435. Vậy x =...

 • Câu 6:

  Tìm x biết x : 24 = 136. Vậy x =...

 • Câu 7:

  Tìm x biết x : 52 + 2947 = 3051. Vậy x =...

 • Câu 8:

  Giá trị biểu thức A = a : 8 - b x 12 với a = 9128; b = 36 là:..

 • Câu 9:

  Cho hai số biết trung bình cộng của chúng bằng 316 và hiệu của chúng bằng 452. Vậy tích của hai số đó là:...

 • Câu 10:

  Tổng hai số là 548, biết xóa chữ số 4 ở hàng trăm của số lớn ta được số bé. Vậy số lớn là:...

 • Bài 3: Mười hai con giáp

  Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 73 x 28 +... x 73 = 73000 là:...

  72
 • Câu 2:
  So sánh: 3333 x 6666 ... 4444 x 5555. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
  <
 • Câu 3:
  So sánh: 30005cm2 .... 30dm2 50cm2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
  >
 • Câu 4:
  Tính 125 x 32 =...
  4000
 • Câu 5:
  Tìm x biết 2015 : 5 + x = 817. Vậy x =...
  414
 • Câu 6:
  Tìm X biết X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130. Vậy X=...
  213
 • Câu 7:
  Tìm x biết x : 42 = 942 - 368. Vậy x =...
  24108
 • Câu 8:
  Giá trị biểu thức: a x 100 + b x 10 + c với a = 4; b = 7; c = 2 là:...
  472
 • Câu 9:
  Giữa hai số tự nhiên có 406 số tự nhiên khác. Vậy hiệu của hai số đó bằng:...
  407
 • Câu 10:
  Hai tổ làm được 600 sản phẩm. Tổ I làm ít hơn tổ II là 50 sản phẩm. Vậy tổ II làm được ... sản phẩm.
  325
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
282 11.737
Sắp xếp theo
  Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm