Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 10 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 4 vòng 10

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 10 năm 2016 - 2017 là vòng thi thứ 9 của Cuộc thi giải Toán qua mạng - Violympic năm học 2016 - 2017. Tham gia luyện thi Violympic Toán lớp 4 với đề thi này để kiểm tra và đánh giá kĩ năng giải toán trên mạng của bạn để chuẩn bị cho vòng 11, cuộc thi giải toán qua mạng Violympic các vòng sắp diễn ra nhé.

 • Bài 1: Tìm các cặp bằng nhau

  Đề thi Violympic Toán lớp 4
  Trả lời:
  Các cặp giá trị bằng nhau là:
  1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...

  Ví dụ: 1 = 2
  1 = 13; 2 = 11; 3 = 5; 4 = 19; 6 = 10; 7 = 20; 8 = 9; 14 = 18; 15 = 16; 12 = 17 1=13; 2=11; 3=5; 4=19; 6=10; 7=20; 8=9; 14=18; 15=16; 12=17
 • Bài 2: Mười hai con giáp

  Câu 1: Tổng của hai số bằng 1332. Số hạng thứ nhất có hai chữ số tận cùng là 84. Nếu đổi chỗ hai chữ số cuối cùng của số hạng thứ nhất thì được số hạng thứ hai. Tìm số hạng thứ hai?
  Số hạng thứ hai là:....

  648
 • Câu 2:
  Tính 451 x 27 + 74 x 451 - 451 = ...
  45100
 • Câu 3:

  Cho 3m2 8dm2 =... cm2

 • Câu 4:

  Cho ba thùng dầu có tất cả 150 lít dầu. Lượng dầu ở thùng I ít hơn tổng lượng dầu ở thùng II và ở thùng III là 30 lít dầu. Thùng II nhiều hơn thùng III là 20 lít dầu. Hỏi thùng III chưa bao nhiêu lít dầu?

 • Câu 5:
  Hình chữ nhật có diện tích 208cm2, chiều rộng 8cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó?
  68
 • Câu 6:
  Một cửa hàng trong tuần đầu bán được 1350kg gạo. Biết rằng một nửa số gạo nếp đã bán bằng 1/5 số gạo tẻ đã bán. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilogam gạo tẻ?
  3375
 • Câu 7:
  Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh gấp mấy lần tuổi em?
  2
 • Câu 8:
  Một hình chữ nhật có chu vi là 368cm. Nếu tăng chiều rộng thêm 16cm và giảm chiều dài đi 20cm thì ta được một hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?
  8140
 • Câu 9:

  Tìm x biết x : 11 = 136. Vậy x =...

 • Câu 10:
  Có bao nhiêu số có ba chữ số mà trong các số đó tổng hai chữ số ở hầng trăm và hàng chục bằng chữ số hàng đơn vị?
  45
 • Bài 3: Đi tìm kho báu

  Câu 1:
  Hiện nay bố 48 tuổi, tuổi Hùng bằng 1/6 tuổi bố. Hỏi 4 năm trước tuổi bố gấp mấy lần tuổi Hùng?

  11
 • Câu 2:
  Tính 426 x 105 =...
  44730
 • Câu 3:
  Một người có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 50kg. Sau khi người đó bán đi 20kg gạo nếp thì cả hai loại gạo còn 100kg. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu kilogam gạo tẻ?
  85
 • Câu 4:
  Cửa hàng có một số hộp hẹo đã bán hết trong 2 buổi. Buổi sáng người ta bán được 46 hộp kẹo. Buổi chiều bán 1/3 số hộp kẹo còn lại là 15 hộp kẹo thì hết. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu hộp kẹo?
  91
 • Câu 5:
  Số thích hợp điền vào chỗ trống: 43 x 58 -... x 43 = 473
  47
 • Câu 6:
  Tìm số abc biết abc0 - abc = 2745.
  305
 • Câu 7:
  Toàn bộ học sinh lớp 4A xếp thành 4 hàng, mỗi hàng có 10 bạn. Biết số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 6 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn nữ?
  17
 • Câu 8:
  Một hình chữ nhật có chiều dài 63m, chiều rộng 47m. Người ta giảm chiều dài một số mét bằng số mét tăng thêm ở chiều rộng để thửa đất trở thành hình vuông. Hỏi phải thêm ở chiều rộng bao nhiêu mét?
  8
 • Câu 9:

  Tìm số bị chia của phép chia:
  Đề thi Violympic Toán lớp 4
  Số bị chia là:...

  5361
 • Câu 10:
  Một can dầu nặng 50kg. Sau khi lấy ra 1/4 lượng dầu trong can thì lúc này cân nặng là 38kg. Hỏi nếu lấy hết lượng dầu trong can thì cái can rỗng nặng bao nhiêu kilogam?
  2
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
335 14.769
Sắp xếp theo
  Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm