Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 4 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 - 2017 cùng với đáp án vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc, mời các bạn cùng bắt đầu làm để ôn luyện kiến thức cũng như rèn khả năng giải quyết các dạng bài toán khác nhau.

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 12 năm 2016 - 2017

 • Bài 1: Bức tranh bí ẩn

  Các cặp giá trị bằng nhau là:
  1 = 2; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...
  10 = 14; 2 = 4; 3 = 18; 5 = 19; 15 = 11; 20 = 16; 7 = 17; 6 = 12; 1 = 8; 9 = 13
 • Bài 2: Mười hai con giáp
  Câu 1: Một cửa hàng trong tháng 12 bán được 1860kg hạt hướng dương. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam hạt hướng dương?
  Trả lời: Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được ... kg hướng dương.
 • Câu 2
  Những số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là chữ số ...
 • Câu 3
  Để đi từ tầng 1 lên tầng 6 của một tòa nhà bạn Long phải đi mất bao nhiêu phút, biết bạn Long đi từ tầng 1 đến tầng 4 hết 12 phút (thời gian đi giữa các tầng như nhau).
  Trả lời: Thời gian bạn Long đi là ... phút
 • Câu 4
  Trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà chia hết cho 9 với số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà chia hết cho 3 là ...
  5448
 • Câu 5
  Số hạng tiếp theo của dãy là: 3, 7, 15, 31,...
  Trả lời: Số đó là ...
  63
 • Câu 6
  Lớp 4A có nhiều hơn 40 học sinh và ít hơn 50 học sinh. Nếu xếp học sinh thành 3 hàng hoặc 5 hàng thì không thừa hoặc không thiếu bạn nào. Số học sinh của lớp 4A là ... học sinh
  45
 • Câu 7
  Người ta muốn lát nền một phòng khách hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 50cm. Để lát nền phòng khách đó cần số viên gạch là ... viên.
  600
 • Câu 8
  Hỏi nếu cạnh của một hình vuông giảm đi 4 lần thì diện tích hình vuông đó giảm đi bao nhiêu lần?
  Trả lời: Diện tích hình vuông đó giảm đi ... lần.
  16
 • Câu 9
  Trong các số 393, 369, 504, 423, 127, 285, 1035, 7893 có bao nhiêu số chia hết cho 9?
  5
 • Câu 10
  71
 • Bài 3: Đừng để điểm rơi
  Câu 1: A là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và A chia hết cho cả 2 và 5. Vậy A là số ...
  9870
 • Câu 2
  Hùng và Dũng có tất cả 36 viên bi. Nếu Hùng cho Dũng 7 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau. Vậy lúc đầu số bi của Dũng là ... viên
  11
 • Câu 3
  Tìm x biết: 2016 : x = 134 (dư 6)
  Trả lời: Giá trị của x là ...
  15
 • Câu 4
  Tính 1234 x 101 - 1234 = ...
  123400
 • Câu 5
  Tìm số chẵn có 4 chữ số thứ 125
  Số đó là ...
  1248
 • Câu 6
  Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp bằng số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2. Tìm số lớn nhất trong 4 số đó.
  Trả lời: Số đó là ...
  2501
 • Câu 7
  Tổng 2 số là 658, biết xóa chữ số 5 ở hàng trăm của số lớn được số bé. Số bé là ...
  79
 • Câu 8
  Cho 7 số 234, 125, 475, 354, 108, 236, 466. Chọn ra 3 số trong 7 số đó có trung bình cộng bằng 306. Vậy trung bình cộng của 4 số còn lại bằng ...
  270
 • Câu 9
  Tìm x biết
  (x + x x 2) : 24 = 305
  Trả lời: Giá trị của x là ...
  2440
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
158 4.854
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm