Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 4

Mời các bạn cùng làm Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2016 - 2017 vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc nhằm ôn luyện và nâng cao kiến thức của bản thân. Chúc các em ghi được điểm số cao!

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 - 2017

 • Bài 1: Đừng để điểm rơi
  1. Dũng mua 4 hộp bút, mỗi hộp có 8 cái, Dũng phải trả 96000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút?
  Trả lời: Giá tiền một cái bút là ... đồng
  3000
 • 2
  Viết số thích hợp vào chỗ trống 25000000 m2 = ... km2
  25
 • 3
  1 năm nhuận có bao nhiêu giờ? biết 1 ngày có 24 giờ
  Trả lời: Một năm nhuận có ... giờ
  8784
 • 4
  Một cánh đồng hình chữ nhật có chiều dài 6km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Hỏi diện tích cánh đồng bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?
  Trả lời: Diện tích cánh đồng là ... km2
  12
 • 5
  Số A chia cho 35 dư 7. Hỏi A phải thay đổi như thế nào để phép chia hết và thương giảm 3 đơn vị. 
  Trả lời: A phải bớt đi ... đơn vị
  112
 • 6
  Mua 3 thùng quýt hết 525000 đồng, mỗi thùng có 5kg quýt. Hỏi 1kg quýt bao nhiêu tiền?
  Trả lời: Giá tiền 1kg quýt là ... đồng
  35000
 • 7
  Trung bình cộng của 2 số bằng 85. Tìm hai số đó, biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé có 2 chữ số thì được số lớn. 
  Trả lời: Số lớn và số bé lần lượt là: ...; ...
  135; 35
 • 8
  Cả 2 can đựng tất cả 80l nước mắm. Nếu đổ bớt 8l nước mắm ở can thứ nhất sang can thứ hai thì can thứ hai sẽ đựng nhiều hơn can thứ nhất 4l nước mắm. Vậy lúc đầu can thứ hai đựng ... l nước mắm.
  34
 • 9
  Trug bình cộng của 5 số tự nhiên liên tiếp bằng 215. Tìm số lớn nhất trong 5 số đó.
  Trả lời: Số lớn nhất là ...
  217
 • 10
  Hai kho lương thực A và B có 4086 tấn gạo. Nếu chuyển 86 tấn gạo ở kho A sang kho B thì kho này lại nhiều hơn kho A 12 tấn. Hỏi ban đầu kho A chứa bao nhiêu tấn gạo?
  Trả lời: Lúc đầu kho A chứa ... tấn gạo
  2123
 • Bài 2: Đập dế
  1
 • 2
  Cho các số sau 5220, 6012, 7304, 4320. Trong các số đã cho, số lớn nhất chia hết cho 3 là ...
 • 3
  Số 6015 được đọc là: ...
 • 4
  Bác Năm bán 12 bao gạo, mỗi bao nặng 20kg, bác đã bán được 1/5 số gạo đó. Hỏi bác Năm còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo chưa bán?
  Trả lời: Bác Năm còn ... kg gạo chưa bán
 • 5
  Năm nay con 6 tuổi, tuổi con bằng 1/7 tuổi bố. Hỏi sau 5 năm nữa thì bố hơn con bao nhiêu tuổi?
  Trả lời: 5 năm nữa bố hơn con ... tuổi
 • 6
  Hãy cho biết có tất cả nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 5?
  Trả lời: Có ... số thỏa mãn
 • 7
  Tổng hai số lẻ là số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 6. Biết giữa chúng có 215 số chẵn. Tìm số lớn
 • 8
  Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn 2016 - x > 2013
 • 9
  Có 2 mảnh đất hình vuông, mảnh thứ hai có cạnh gấp đôi mảnh thứ nhất. Mảnh thứ nhất có diện tích 40m2. Hỏi mảnh thứ 2 có diện tích ... m2?
 • Bài 3
  1. Một phân xưởng sản xuất giày có 50 công nhân. Trong tháng thứ nhất phân xưởng đó làm được 1290 sản phẩm, tháng thứ 2 phân xưởng đó làm được 1057 sản phẩm, tháng thứ 3 phân xưởng đó làm được 1103 sản phẩm. Hỏi trung bình trong cả 3 tháng một người công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm?
  Trả lời: Trong cả 3 tháng, trung bình mỗi công nhân làm được ... sản phẩm
  23
 • 2
  Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà tổng của 5 chữ số đó đều bằng 2?
  Trả lời: Có ... số
  5
 • 3
  Số nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 4 và 6 là ...
  12
 • 4
  Điền số thích hợp vào chỗ trống
  85m29dm2 = ... dm2
  8509
 • 5
  1 đoàn khách gồm 132 người muốn thuê taxi chở đi tham quan. Mỗi xe taxi chở được nhiều nhất 8 người (kể cả lái xe). Hỏi cùng một lúc phải thuê ít nhất bao nhiêu xe taxi để chở hết số khách đó?
  Trả lời: Cùng 1 lúc phải thuê ít nhất ... xe
  19
 • 6
  Cô giáo dự định cứ 20 quyển vở thì phát đều cho 5 học sinh. Cô giáo đã nhận về 160 quyển vở để phát đều cho tất cả học sinh của lớp. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
  Trả lời: Lớp có ... học sinh
  40
 • 7
  Tổng của 2 số là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 9. Tìm số bé biết giữa chúng có 120 số chẵn.
  Trả lời: Số bé là ...
  48
 • 8
  Một hình bình hành có diện tích 48dm2, độ dài đáy gấp 3 lần chiều cao tương ứng. Tính chiều cao hình bình hành đó. Biết số đo chiều cao và độ dài đáy là các số tự nhiên và cùng đơn vị đo dm.
  Trả lời: Chiều cao của hình bình hành đó là ... dm
  4
 • 9
  Đội đồng diễn thể dục của trường có nhiều hơn 130 học sinh và ít hơn 140 học sinh. Nếu xếp học sinh thành 5 hàng hoặc 9 hàng thì không thừa không thiếu bạn nào. Số học sinh đội đồng diễn là ... bạn
  135
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
160 4.812
Sắp xếp theo
  Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm