Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 4

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 2016 - 2017 vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc, mời các bạn cùng tham gia làm để đánh giá khả năng của bản thân cũng như ôn luyện và nâng cao kiến thức môn toán. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 15 năm 2016 - 2017

 • Bài 1: Cuộc đua cún cưng
  1. Sắp xếp các phân số 1/5; 1/4; 2/9; 2/7 theo thứ tự từ lớn đến bé
  2/7; 1/4; 2/9; 1/5
 • 2
  Chị hơn em 7 tuổi, 3 năm trước tuổi chị và tuổi em cộng lại được 53 tuổi. Tuổi em hiện nay là ... tuổi.
  26
 • 3
  Tìm một phân số biết rằng trung bình cộng của tử số và mẫu số bằng 22, mẫu số hơn tử số 14 đơn vị.
 • 4
  Có bao nhiêu phân số bằng phân số 8/12 mà tử số và mẫu số đều là các số có hai chữ số
 • 5
  Trung bình cộng của tất cả các số có 3 chữ số mà chia cho 4 dư 2 là ...
 • 6
  Một xe công nông chở được 7 tạ xi măng. Biết mỗi bao xi măng nặng 5 yến. Vậy xe đó chở được số bao xi măng là ... bao
 • 7
  Quy đồng mẫu số hai phân số 5/6 và 4/9 ta có mẫu số chung nhỏ nhất là ...
 • 8
  1m240dm2 = ... dm2 số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
 • 9
  Phân số 3/5 bằng phân số nào dưới đây?
 • 10
  Tìm x biết, (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + ... + (x + 15) = 88
 • Bài 2: Mười hai con giáp
  1. Tìm một số vừa lớn hơn 2/9 vừa nhỏ hơn 1/3 mà mẫu số bằng 7
  Trả lời: Số cần tìm là ...
  2/7
 • 2
  Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm
  =
 • 3
  Tổng của hai số bằng 2017. Tìm số bé biết giữa hai số có 35 số lẻ.
  Trả lời: Số cần tìm là ...
  973
 • 4
  Tính 2/9 + 1/6 = ...
  7/18
 • 5
  Có bao nhiêu phân số có tích của tử số và mẫu số bằng 60?
  Trả lời: Có tất cả ... phân số
  12
 • 6
  Trang phục tới trường của bạn Hoa gồm 3 chiếc áo sơ mi khác nhau, 2 quần dài khác nhau, một chân váy, 2 đôi giày khác nhau và 4 đôi tất khác nhau. Vậy Hoa có ... cách chọn trang phục đến trường (biết trang phục đồng bộ gồm áo, quần hoặc chân váy, giày, tất).
  72
 • 7
  37/35
 • 8
  <
 • 9
  70
 • 10
  Điền phân số thích hợp vào chỗ chấm 35cm2 = ... dm2
  7/20
 • Bài 3
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 giờ 25 giây = ... giây
  14425
 • 2
  3/8 < ... < 2017/2016, số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
  1
 • 3
  Có bao nhiêu phân số lớn hơn 1 mà tổng của tử số và mẫu số bằng 2017?
  1008
 • 4
  8
 • 5
  Biết rằng trung bình cộng của 4 số M, 9, 4, 8 bằng M. Tìm số M
  7
 • 6
  Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm bằng 4 và chia hết cho 3?
  Trả lời: Có tất cả ... số
  33
 • 7
  32
 • 8
  Cho A = 12345678910... (A được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp) chữ số thứ 1000 của A là chữ số ...
  3 (3 trong số 370)
 • 9
  Số các phân số tối giản trong dãy các phân số sau  là ... phân số.
  3
 • 10
  Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: 23/25 ... 17/19
  >
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
107 4.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm