Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 - 2017

VnDoc.com xin gửi tới quý thầy cô và các em học sinh Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 - 2017 được chính thức mở ngày 24/10/2016. Chúc các em học sinh luôn bình tĩnh tự tin, vận dụng các kiến thức đã học để làm bài thật tốt và đạt kết quả cao nhất nhé!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017

 • Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
 • Câu 1:
  The perimeter of the triangle blow is ...... cm

  Answer:
  753
 • Câu 2:
  The sum of two numbers is 47 and their difference is 15. The smaller number is ......
  Answer:
  16
 • Câu 3:
  The sum of two numbers is 98 and their difference is 24. The greater number is ......
  Answer:
  61
 • Câu 4:
  Fill missing number in the blank 54723 + ...... = 27849 + 54723
  Answer:
  27849
 • Câu 5:
  If the perimeter of a square is 104m then its one side's length is ......m
  Answer:
  26
 • Câu 6:
  Find the value of m - n + p for m = 9253, n = 3149 and p = 2674
  Answer:
  8778
 • Câu 7:
  Find x such that x + 24360 = 41256
  Answer:
  16896
 • Câu 8:
  Think of a number that if you as 720 to it the answer will be 1427. The number is ......
  Answer:
  707
 • Câu 9:
  If X x 125 - X x 25 = 1400 then X = ......
  Answer:
  14
 • Câu 10:
  The perimeter of a rectangle is 72cm and its length is 12cm more than its width its lenghth is ......
  Answer: 

  24
 • Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba
 • Câu 1:
  The smallest 3 - digit number is ......
 • Câu 2:
  Choose the obtuse angle
 • Câu 3:
  Choose the obtuse angle
 • Câu 4:
  Choose the right angle
 • Câu 5:
  The sum of two numbers is the greatest 2 - digit number and their difference is 13. The greater number is ......
 • Câu 6:
  The perimeter of a rectangle is 112cm and its length is 8cm more than its width. Its width is ......cm
 • Câu 7:
  When N is divided by 12, the remainder is 9. When N is divided by 6, the remainder is ......
 • Câu 8:
  Choose the correct number fill in the blank: 2; 4; 12; 48; ......
 • Câu 9:
  Think of a number that when added to 12 then the answer is divided by 5 the result is 7. Choose the correct expression of the above situation
 • Câu 10:
  Think of a number that when added to 12 then the answer is divided by 5 the result is 7. The number is ......
 • Bài thi số 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

  Answer:
  ... < ... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <...
  9 < 3 < 6 < 15 < 2 < 11 < 13 < 10 < 19 < 17 < 5 < 18 < 20 < 8 < 16 < 1 < 4 < 7 < 14 < 12
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
50 2.056
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm