Luyện thi Violympic Toán lớp 4 - Dạng tính giá trị của biểu thức

Luyện thi Violympic Toán lớp 4   

Tham gia làm bài test trực tuyến Luyện thi Violympic Toán lớp 4 - Dạng tính giá trị của biểu thức trên trang VnDoc.com để làm quen với dạng đề trong cuộc thi Violympic, đồng thời rèn luyện kĩ năng giải các bài toán về Tính giá trị của biểu thức. Hi vọng thông qua bài test này các em có thể giải thành thạo các bài toán dạng này và chuẩn bị thật tốt cho các vòng thi của cuộc thi Violympic. Chúc các em thi tốt! 

 • Câu 1:
  Tính giá trị của biểu thức:
  78 x m + 42 x m - 20 x m với m = 9
  Trả lời:
  Giá trị biểu thức là: ............
  (Điền kết quả vào chỗ chấm)
  900
 • Câu 2:
  Tính giá trị biểu thức: 
  665 x n + 3421 x 2 với n = 6
  Trả lời:
  Giá trị biểu thức là: .............
  10832 10 832
 • Câu 3:
  Tính giá trị của biểu thức: 
  3789 : 3 - 356 x n với n = 2
  Trả lời:
  Giá trị của biểu thức là: ...............
  551
 • Câu 4:
  Tính giá trị của biểu thức:
  68 x m + 32 x m với m = 9
  Trả lời:
  Giá trị của biểu thức là: ..............
  900
 • Câu 5:
  Tính giá trị biểu thức: 
  65 x n + 34 x n + n biết n = 8.
  Trả lời: 
  Giá trị biểu thức là: ..............
  800
 • Câu 6:
  Nếu y = 1285 thì giá trị của biểu thức (324 - y : 5) bằng: .............
  67
 • Câu 7:
  Giá trị của y trong biểu thức 65 x y x 5 = 650
  Vậy y = .................
  2
 • Câu 8:
  Giá trị của biểu thức 5886 x n - 19845 với n = 7 là: ....................
  21357 21 357
 • Câu 9:
  Cho biểu thức: (583 + 6840 : n) với n = 15. 
  Giá trị của biểu thức là: ...............
  1039 1 039
 • Câu 10:
  Cho biểu thức P = (x - 342) : 6 
  Với giá trị nào của x thì biểu thức P có giá trị bằng 0?
  Vậy x = ................
  Điền giá trị của x vào chỗ chấm
  342
 • Câu 11:
  Tính giá trị của biểu thức: 
  a + a + a + a + a + b + b + b + b + b biết a + b = 105 
  Trả lời:
  Giá trị của biểu thức trên là: .....................
  525
 • Câu 12:
  Giá trị của biểu thức: x + 5 + y + 5 + x + 5 + y + 5 với x + y = 20 là: ...............
  60
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 795
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm