Danh sách kết quả dự thi Violympic Toán tiếng Anh khối 4 năm 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
STT
ID
Họ tên
Ngày sinh
Khối
Trường
Huyện
Tỉnh
1
30824095
Đoàn Bảo Ngọc
19/08/2009
4
Trường Tiểu học
Nam Long
Huyện
Nam
Trực
Nam
Định
2
31218681
trần tuấn bảo
23/10/2009
4
Trường Tiểu học &
THCS Pascal
Quận
Bắc Từ
Liêm
TP
Nội
3
31775407
Cao Minh Quốc Thái
17/06/2009
4
Trường Tiểu học
Nguyễn An Ninh
Huyện
Hóc
Môn
TP Hồ
Chí
Minh
4
31258415
Nguyễn Minh Nhật
19/09/2009
4
Trường Tiểu học
Ninh Khánh
Thành
phố
Ninh
Bình
Ninh
Bình
5
16120757
Phạm Minh Hoàng
10/11/2009
4
Trường Tiểu học
Nguyệt Đức
Huyện
Yên
Lạc
Vĩnh
Phúc
6
31440379
Đặng Minh Duy
21/08/2009
4
Trường Tiểu học
Vân
Thành
phố
Việt
Trì
Phú
Thọ
7
30785042
Nguyễn Anh Hùng
23/07/2009
4
Trường Tiểu học La
Phù
Huyện
Thanh
Thủy
Phú
Thọ
8
31714261
phạm gia hồng huy
24/02/2009
4
Trường Tiểu học
Gia Cẩm
Thành
phố
Việt
Trì
Phú
Thọ
9
31476698
Phạm Trà Giang
27/05/2009
4
Trường Tiểu học
Khánh Mậu
Huyện
Yên
Khánh
Ninh
Bình
10
31074210
Văn Anh Tuân
10/09/2009
4
Trường Tiểu học
Gia Khánh A
Huyện
Bình
Xuyên
Vĩnh
Phúc
11
30699456
Hoàng Mai Hương
08/11/2009
4
Trường Tiểu học
Khánh Nhạc A
Huyện
Yên
Khánh
Ninh
Bình
12
31065762
Nguyễn Bảo Nhi
15/06/2009
4
Trường Tiểu học
Tam Phúc
Huyện
Vĩnh
Tường
Vĩnh
Phúc
13
30825985
Nguyễn Anh Đức
12/07/2009
4
Trường Tiểu học
Kim 1
Huyện
Vĩnh
Tường
Vĩnh
Phúc
14
30864062
Trần Ngọc Anh
23/03/2009
4
Trường Tiểu học
Như Hoà
Huyện
Kim
Sơn
Ninh
Bình
15
30809147
Nguyễn Thanh
Quang
19/08/2009
4
Trường Tiểu học
I-Sắc Newton
Quận
Bắc Từ
Liêm
TP
Nội
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
16
31570644
Trương Minh Khoa
13/02/2009
4
Trường Tiểu học
Dân lập Ban Mai
Quận
Đông
TP
Nội
17
31015425
Nguyễn Trường Hải
26/04/2009
4
Trường Tiểu học
Ngôi Sao Nội
Quận
Thanh
Xuân
TP
Nội
18
19670611
Đỗ Thanh Tùng
06/07/2009
4
Trường Tiểu học
Đinh Tiên Hoàng
Thành
phố
Việt
Trì
Phú
Thọ
19
10402227
Nguyễn Hoàng
Nhật Đình
05/01/2009
4
Trường Tiểu học
Quang Trung
Thành
phố
Mau
Mau
20
30895986
Trịnh Tuấn Hùng
13/03/2009
4
Trường Tiểu học
Gia Cẩm
Thành
phố
Việt
Trì
Phú
Thọ
21
30881637
Phạm Tân
02/07/2009
4
Trường Tiểu học
Ngôi Sao Nội
Quận
Thanh
Xuân
TP
Nội
22
30790773
Đỗ Khánh Ly
27/10/2009
4
Trường Tiểu học
Vân
Thành
phố
Việt
Trì
Phú
Thọ
23
31298650
Đào Gia Vĩnh
04/11/2009
4
Trường Tiểu học
Gia Khánh A
Huyện
Bình
Xuyên
Vĩnh
Phúc
24
30678202
Trần Phạm Tuấn Anh
08/09/2009
4
Trường Tiểu học
Nam Tân
Huyện
Nam
Trực
Nam
Định
25
10439103
Ninh Gia Huy
27/04/2009
4
Trường Tiểu học
Tự Trọng
Thành
phố
Ninh
Bình
Ninh
Bình
26
30828129
Phạm Thị Thu
04/04/2009
4
Trường Tiểu học
Nam Long
Huyện
Nam
Trực
Nam
Định
27
19030692
Dương Tuấn Dũng
11/10/2009
4
Trường Tiểu học
Nam Thành Công
Quận
Đống
Đa
TP
Nội
28
31088569
Nguyễn Bảo Nam
25/01/2009
4
Trường Tiểu học
Sóc Đăng
Huyện
Đoan
Hùng
Phú
Thọ
29
26257054
Nguyen Hoang Nam
31/12/2009
4
Trường Tiểu học
Thọ Sơn
Thành
phố
Việt
Trì
Phú
Thọ
30
28714491
Cao Diệu Châu
14/11/2009
4
Trường Tiểu học
giấy Bãi Bằng
Huyện
Phù
Ninh
Phú
Thọ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
31
28655434
BÙI ĐỨC MẠNH
28/02/2009
4
Trường Tiểu học
Supe
Huyện
Lâm
Thao
Phú
Thọ
32
32097201
Nguyễn Trọng Huy
Khánh
21/04/2009
4
Trường Tiểu học
Ngôi Sao Nội
Quận
Thanh
Xuân
TP
Nội
33
31671469
vuminhduc
20/09/2009
4
Trường Tiểu học
Ngôi Sao Nội
Quận
Thanh
Xuân
TP
Nội
34
30933985
Phương Nhi
11/07/2009
4
Trường Tiểu học
Nam Dương
Huyện
Nam
Trực
Nam
Định
35
13831465
Thị Phương Anh
01/05/2009
4
Trường Tiểu học
Gia Cẩm
Thành
phố
Việt
Trì
Phú
Thọ
36
31759125
hoangtrungnghia
29/03/2009
4
Trường Tiểu học
Gia Cẩm
Thành
phố
Việt
Trì
Phú
Thọ
37
30895770
Thảo My
18/12/2009
4
Trường Tiểu học
Nam Long
Huyện
Nam
Trực
Nam
Định
38
9366286
Trần An Tâm
23/02/2009
4
Trường Tiểu học
Thọ Sơn
Thành
phố
Việt
Trì
Phú
Thọ
39
30871385
Nguyễn Tuấn Kiệt
02/02/2009
4
Trường Tiểu học
Nhân
Huyện
Vĩnh
Tường
Vĩnh
Phúc
40
30880729
Dang Duc Thanh
02/12/2009
4
Trường Tiểu học
Ngôi Sao Nội
Quận
Thanh
Xuân
TP
Nội
41
31233742
Hoàng Minh Quân
15/01/2009
4
Trường Tiểu học
Khánh
Huyện
Yên
Khánh
Ninh
Bình
42
30970396
Phương Thùy Trang
27/02/2009
4
Trường Tiểu học Đô
thị Sài Đồng
Quận
Long
Biên
TP
Nội
43
30779764
Nguyễn Huy Mạnh
01/02/2009
4
Trường Tiểu học
Hồng Phong
Thị
Tam
Điệp
Ninh
Bình
44
11777485
Nguyễn Tùng Lâm
27/03/2009
4
Trường Tiểu học
Nam Thành Công
Quận
Đống
Đa
TP
Nội
45
32052625
Chu Linh Phương
02/02/2009
4
Trường Tiểu học
Nam Từ Liêm
Quận
Nam
Từ
Liêm
TP
Nội
46
32069997
Nguyễn Đức Minh
14/01/2009
4
Trường Tiểu học thị
Huyện
TP

Danh sách kết quả Violympic Toán tiếng Anh 4

Kết quả sơ bộ Vòng Quốc Gia Violympic năm học 2018 - 2019 đã được VnDoc cập nhật. Mời các em cùng tham khảo danh sách kết quả dự thi Violympic Toán tiếng Anh khối 4 năm 2019 để xem có tên mình trong đó không nhé.

Kết quả dự thi Violympic Toán tiếng Anh 4 năm 2019

Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và Đại học FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc, được bắt đầu tổ chức từ năm 2008.

Nhằm giúp các em có thêm kiến thức để dự thi Violympic, mời các em tham khảo thêm chuyên mục luyện thi Violympic lớp 4 của VnDoc để tham khảo các đề bài dự thi Violympic cũng như cách giải nhé.

Đánh giá bài viết
5 1.214
Sắp xếp theo
    Luyện thi Violympic lớp 4 Xem thêm