Dung Tran Toán học Lớp 4

Diện tích của một hình thoi là 84m2, độ dài đường chéo thứ nhất là 12m. Độ dài đường chéo thứ hai là:

Diện tích của một hình thoi là 84m2, độ dài đường chéo thứ nhất là 12m. Độ dài đường chéo thứ hai là:

A. 24m

B. 7m

C. 14m

D. 140m

1
1 Câu trả lời
  • Sư Tử
    Sư Tử

    Chọn C: 14m

    0 Trả lời 09:04 20/10
    Toán học Xem thêm