Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 1 môn Toán năm học 2021-2022

Nội dung dạy học lớp 1 môn Toán

Điều chỉnh nội dung dạy học với học sinh lớp 1 môn Toán năm 2021 - 2022 dưới đây là hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 theo Công văn mới nhằm ứng phó với dịch Covid-19.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC ĐỐI VỚI LỚP 1

(Kèm theo Công văn số 3969 /BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Chương trình môn học

Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học trong

điều kiện ứng phó với dịch Covid-19

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Yêu cầu cần đạt

A.

SỐ VÀ PHÉP TÍNH

1.

Các số trong phạm vi 10;

phạm vi 20;

phạm vi 100

- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10; phạm vi 20; phạm vi 100.

- Nhận biết được chục và đơn vị, số tròn chục.

GV tập trung hướng dẫn HS các nội dung sau:

a) Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10, trong đó:

- Đếm được từ 1 đến 10.

- Nhận biết được các số từ 0 đến 10.

- Nhận biết cách viết các chữ số từ 0 đến 9 (có sự hỗ trợ của cha mẹ HS và trong khi học môn Tiếng Việt).

b) Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 100.

c) Nhận biết được chục và đơn vị trong cách viết các số có hai chữ số.

- Nhận biết được cách so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100 (ở các nhóm có không quá 4 số).

GV tập trung hướng dẫn HS các nội dung sau:

a) So sánh trực tiếp được hai số trong phạm vi 10; trong phạm vi 100.

b) Xếp thứ tự các số trong phạm vi 100 (ở các nhóm có không quá 4 số) trong trường hợp đơn giản.

c) Làm quen với cách so sánh, xếp thứ tự các số (Hướng dẫn HS thực hiện các bài tập, ví dụ đơn

giản; tinh giản các bài tập khó, bài tập yêu cầu kĩ năng tổng hợp).

2.

Phép cộng, phép trừ

- Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng, phép trừ.

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.

GV tập trung hướng dẫn HS các nội dung sau:

a) Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10, trong đó sử dụng được các Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10.

- Thực hiện được tính nhẩm.

- Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ.

b) Thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 bằng cách đặt tính (tính theo cột dọc)

c) Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm các số tròn chục.

d) Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, hoặc có hai dấu phép tính trừ (theo thứ tự từ trái sang phải).

đ) Làm quen với cách tính cộng, tính trừ (Hướng dẫn HS thực hiện các bài tập, ví dụ đơn giản; tinh giản các bài tập khó, bài tập yêu cầu kĩ năng tổng hợp).

3.

Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính cộng, trừ

Nhận biết và viết được phép tính (cộng, trừ) phù hợp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính được kết quả đúng.

GV chủ động sắp xếp kế hoạch thời gian để đưa vào nội dung “Bài toán có lời văn” chỉ khi HS đã đủ vốn kiến thức Tiếng Việt để đọc hiểu bài toán. Chỉ yêu cầu HS nói được phép tính phù hợp, không yêu cầu HS viết câu trả lời.

B.

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

1.

Hình học

Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập

phương, khối hộp chữ nhật thông qua việc

GV tập trung hướng dẫn HS các nội dung sau:

sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.

a) Nhận dạng (thông qua đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật) và gọi đúng tên hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật (không giới thiệu thêm cho HS về các đặc điểm của hình như cạnh, góc, mặt, đỉnh,…).

b) Làm quen với cách nhận dạng hình (Hướng dẫn HS thực hiện các bài tập, ví dụ đơn giản; tinh giản các bài tập khó, bài tập yêu cầu kĩ năng tổng hợp).

2.

Đo lường

Thực hành được việc đo một số đại lượng.

GV tinh giản những bài tập khó những bài tập yêu cầu kĩ năng tổng hợp, tập trung hướng dẫn HS các nội dung sau:

a) Nhận biết được đơn vị đo độ dài cm (xăng-ti- mét) và thực hành đo độ dài bằng đơn vị cm.

b) Nhận biết được mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ. Thực hành xem lịch (loại lịch bóc hàng ngày).

c) Thực hành xem giờ đúng trên mặt đồng hồ.

C.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

- Thực hành ứng dụng kiến thức toán học

đã học vào thực tiễn.

- Tích hợp trong phần vận dụng kiến thức vào thực tiễn sau mỗi bài học.

- Tham gia một số hoạt động liên quan đến ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản.

- Hướng dẫn HS thực hiện một số hoạt động thực hành trải nghiệm ở nhà với sự giúp đỡ của cha mẹ học sinh.

Trên đây là nội dung bài viết Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 1 môn Toán năm học 2021-2022. Đối với lớp 1, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các nhà trường thực hiện nghiên cứu chương trình môn học, các mạch nội dung, kiến thức, chủ đề học tập và nội dung trong sách giáo khoa; từ đó xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt. Các thầy cô cùng tham khảo và lên kế hoạch cụ thể, kịp thời.

Đánh giá bài viết
1 753
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 1 Xem thêm