Đơn xin nghỉ học

74 166.129

Đơn xin nghỉ học

Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên khi cần xin phép nghỉ học ốm, nghỉ học tạm thời. Mẫu đơn xin nghỉ này được gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm khi có nhu cầu nghỉ học với lý do nào đó, kèm theo các giấy tờ như chứng nhận của bệnh viện (nếu vì lý do sức khỏe). Mẫu đơn xin nghỉ học cần nêu rõ các thông tin bao gồm: thông tin của học sinh xin nghỉ học, thời gian xin nghỉ học, lý do xin nghỉ học, lời cam kết và chữ ký của học sinh cũng như phụ huynh học sinh xác định việc nghỉ học của học sinh, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Đơn xin nghỉ học mà VnDoc cung cấp gồm 2 mẫu: Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho học sinhmẫu đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên các trường ĐH, CĐ. Mời các bạn chọn mẫu mình cần và tải về miễn phí.

Cách viết đơn xin nghỉ học

Đơn xin tạm nghỉ học

Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Mẫu đơn xin nghỉ học được trình bày cụ thể dưới đây:

Đơn xin nghỉ học
Mẫu đơn xin nghỉ học viết tay chuẩn nhất

Mẫu đơn xin nghỉ học cho sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

.........., ngày ........ tháng ....... năm .......

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

                     Kính gửi:

 

 

- Ban Chủ nhiệm Khoa ....................

- Giáo viên Chủ nhiệm lớp................

- Giáo viên phụ trách môn học..........

Em tên là: ................................................... Mã số sinh viên: ....................................

Hiện đang học lớp: ....................................... Khóa: ...................................................

Hệ đào tạo: ..............................................tại Trường .................................................

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày ......./......../ 20........... đến ......./......./ 20.......

Lý do: ………………………………………….......................……………………………........

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 Ghi chú: Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học kèm theo các loại giấy tờ như chứng nhận của bệnh viên cấp quận, huyện trở lên (nếu nghỉ vì lý do sức khỏe). Đơn chỉ có giá trị trong ngày sinh viên xin nghỉ học.

Mẫu đơn xin phép nghỉ học cho học sinh:

TRƯỜNG .....................
.....................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

                           Kính gửi:

 

- Ban giám hiệu nhà trường

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ...................

Em tên là: .........................................................................................................................

Học lớp: ............................................................................................................................

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày .............................đến ngày .....................

Lí do: ................................................................................................................................

Kính mong các thầy cô xem xét, em hứa sẽ học bài và làm bài tập đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn!

  ....................., ngày........tháng........năm .......

                   Ý kiến của phụ huynh                

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngoài mẫu đơn xin phép nghỉ học, các em học sinh vẫn thường hay mắc khuyết điểm và phải viết bản kiểm điểm. Thường thì các em sẽ phải viết bản kiểm điểm không học thuộc bài, nói chuyện riêng trong lớp hay thậm chí kiểm điểm vì đánh nhau. Mời các em cùng tham khảo bản kiểm điểm dành cho học sinh của chúng tôi.

74 166.129
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin nghỉ học để xem.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm