Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hay học tập và làm theo lời Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh chính là mục tiêu Đảng và nhân dân cùng hướng tới trong năm 2019. Dưới đây là mẫu đăng kí "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019" để các bạn cùng tham khảo.
Bài thu hoạch Xem thêm