Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cách đánh vần Tiếng Việt | Cách đánh vần lớp 1 | Bảng âm vần lớp 1 Công nghệ | Bảng âm vần theo chương trình Giáo dục công nghệ và cách đánh vần mẫu giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn các em học sinh cách đánh vần đúng chuẩn theo sách Công nghệ giáo dục
Học vần lớp 1 Xem thêm