Cách tính tỷ lệ bản đồ

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
127,2 KB 20/09/2018 8:54:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bản đồ là một dạng thu nhỏ mang tính chất mô phỏng lại những tính chất thực địa bên ngoài. Trong bài viết này VnDoc.com sẽ chia sẻ cách tính tỉ lệ bản đồ cũng như nêu ra một số vai trò và ý nghĩa của nó
Xem thêm các thông tin về Cách tính tỷ lệ bản đồ

Môn Địa lý khối C

Xem thêm