Chuẩn kiến thức môn Tiếng Việt lớp 1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Chuẩn kiến thức môn Tiếng Việt lớp 1 369 KB 12/06/2017 10:45:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 cả năm 35 tuần với các chuẩn kiến thức cho từng bài học giúp các thầy cô giảng dạy hiệu quả. Mời các thầy cô cùng tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Chuẩn kiến thức môn Tiếng Việt lớp 1
Giáo án điện tử Tiếng Việt 1 Xem thêm