Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian thực hiện bài thi là 45 phút. Mời các bạn tham khảo.
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm