Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học 7 (Lý thuyết) năm học 2019 - 2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Tin học học kì 2 năm học 2019 - 2020 bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm phần lý thuyết, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô và các em học sinh nhằm nâng cao hiệu quả học tập và giảng dạy.
Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 7 Xem thêm