Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 - 2016

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 - 2016 có đáp án là tài liệu tham khảo hữu dành cho các bạn học sinh lớp 8. Đề thi có 12 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận.
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm