Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2020 Có đáp án. Đề thi được ra theo hình thức 40% trắc nghiệm với 8 câu hỏi và 60% tự luận với 3 câu hỏi, thời gian để các bạn hoàn thiện bài thi là 45 phút.

Đề thi học kì 1 lớp 6

Xem thêm