Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm có 3 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 45 phút. Ở câu hỏi vẽ biểu đồ đề thi yêu cầu thí sinh vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của thế giới trong thời kì 1950 - 2010.
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Địa Xem thêm