Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2017 - 2018 (Lần 1)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2017 - 2018 (Lần 1) có đáp án dành cho học sinh lớp 9 đang chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt kết quả cao.
Thi vào lớp 10 môn Hóa học Xem thêm