Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 22: Nhân dân hai miền chiến đấu chống đế quốc Mỹ (1965 - 1973) (tiết 2)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ - Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973) (tiết 2) gồm kiến thức trọng tâm, bài tập, nội dung bài học được VnDoc sưu tầm là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo.
Giáo án Lịch sử lớp 12 Xem thêm