Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động được soạn khá chi tiết, phù hợp với nội dung chương trình học trong sách giáo khoa Tin học 9 dành cho các thầy cô sử dụng.
Giáo án tin học 9 Xem thêm