Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn giản (Tiết 2)

Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 11

Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn giản (Tiết 2) là mẫu giáo án lớp 9 chất lượng tham khảo giúp học sinh nắm bắt bài học Tin học nhanh chóng, giáo viên có mẫu giáo án điện tử Tin học 9 để biên soạn bài giảng hay, sinh động, giúp học sinh tiếp thu bài nhanh, nắm vững kiến thức, thực hành ứng dụng nhanh chóng các bài đã học.

Tuần 31

Tiết: 61

BÀI THỰC HÀNH 11: TẠO ẢNH ĐỘNG ĐƠN GIẢN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Làm quen với phần mềm tạo ảnh động Beneton Movie GIF.
  • Tọa được một vài ảnh động đơn giản bằng Beneton Movie GIF.

2. Kĩ năng: Tạo được hình ảnh động bằng phần mềm dựa trên hình ảnh có sẵn.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

9A2:……………………………………………………………………………

9A3:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (43’) Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF.

+ GV: Đưa ra các mẫu cho HS quan sát và nhận xét.

+ GV: Tượng tự những mẫu trên GV yêu cầu HS tạo ra sản phẩm.

+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 2.

+ GV: Yêu cầu HS làm việc nhóm thực hiện nội dung.

- Trình bày bản chất của việc tạo ảnh động.

+ GV: Yêu cầu HS trình bày và tìm hiểu các thực hiện ảnh động.

+ GV: Gọi một số HS trình bày các yêu cầu của GV đưa ra.

+ GV: Hướng dẫn sửa chữa sai sót cho HS hoàn thiện.

- Trình bày những khó khăn khi làm ảnh động.

+ GV: Gọi một số HS trình bày các yêu cầu của GV đưa ra.

+ GV: Đưa ra nội dung yêu cầu của bài tập.

+ GV: Yêu cầu HS sử dụng các hình ảnh tĩnh có sẵn. Thực hiện thao tác tạo ảnh động bằng phần mềm.

+ GV: Hướng dẫn HS thu thập các ảnh tĩnh từ mạng internet.

+ GV: Thao tác mẫu các bước thu thập thông tin.

+ GV: Cho HS thực hiện thu thập các hình ảnh để thực hiện làm bài tập thực hành.

+ GV: Yêu cầu HS hãy ghép 12 tập tin ảnh từ bộ sưu tập tải từ mạng Dong_ho_1.gif,... Dong_ho_12.gif trong th­ư mục l­ưu ảnh thực hành trên máy tính thành ảnh động mô phỏng chiếc kim giây đồng hồ di chuyển theo chiều kim đồng hồ với từng khoảng thời gian 5 giây.

+ GV: Thao tác mẫu cho HS quan sát và thực hiện.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện lại thao tác.

+ GV: Cho HS thực hiện theo cá nhân các thao tác.

+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của HS.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện lại các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một HS nhận xét các bước bạn thực hiện.

+ GV: Nhận xét hướng dẫn sửa sai các thao tác các em thực hiện.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh về nội dung của HS.

+ GV: L­ưu kết quả với tên Dong_ho.gif.

+ GV: Yêu cầu HS hoàn thiện bài, lưu và kiểm tra kết quả.

+ GV: Cho các em trình bày sản phẩm của mình trước lớp.

+ GV: Cho các bạn khác quan sát và nhận xét đánh giá.

+ HS: Quan sát các hình ảnh động và nhận xét.

+ HS: Thực hiện tạo ra sản phẩm của riêng bản thân.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và tìm hiểu nội dung bài.

+ HS: Thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung bài.

+ HS: Thực chất của việc tạo ảnh động là tạo các ảnh tĩnh và ghép chúng lại thành một dãy các hình để thể hiện theo thứ tự và thời gian. Nếu những hình này gần giống nhau thì khi thể hiện trên màn hình sẽ tạo ra hiệu ứng "chuyển động".

+ HS: Đó là tạo ảnh tĩnh, việc tạo ảnh tĩnh phải gần giống như nhau thì kết quả mới đạt được hiểu quả cao như mong muốn.

+ HS: Chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội dung theo yêu cầu.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Sử dụng các ảnh tỉnh từ mạng Internet thực hiện vào bài.

+ HS: Chú ý quan sát và thực hiện theo nội dung.

+ HS: Tiến hành lấy các hình ảnh dưới sự hướng dẫn quan sát của giáo viên.

+ HS: Dựa trên kiến thức đã được học thực hiện các yêu cầu, thảo luận dưới sự hướng dẫn làm bài tập nhóm.

+ HS: Chú ý các thao tác của GV làm theo sự hướng dẫn.

+ HS: Một em lên bảng thực hiện thao tác theo mẫu.

+ HS: Thực hiện thao tác theo cá nhân làm bài tập.

+ HS: Làm bài dưới sự quan sát hướng dẫn của GV.

+ HS: Các bạn quan sát chú ý các thao tác bạn thực hiện.

+ HS: Nhận xét các bước thực hiện của bạn mình.

+ HS: Quan sát chú ý sửa chữa các thao tác chưa tốt.

+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.

+ HS: Thực hiện lưu bài theo hướng dẫn của GV.

+ HS: Chỉnh sửa hoàn thiện nội dung bài tập.

+ HS: Trình bày sản phẩm của cá nhân làm trước lớp.

+ HS: Đánh giá nhận xét kết quả thực hiện của bạn mình.

2. Bài tập 2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF.

- Ghép 12 tập tin ảnh Dong_ho_1.gif,..., Dong_ho_12.gif trong th­ư mục l­ưu ảnh thực hành trên máy tính thành ảnh động mô phỏng chiếc kim giây đồng hồ di chuyển theo chiều kim đồng hồ với từng khoảng thời gian 5 giây (h. 121).

- L­ưu kết quả với tên Dong_ho.gif.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài thực hành.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại bài xem trước nội dung thực hành tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

...................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 264
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 9 Xem thêm