Giáo án Tin học 9: Bài kiểm tra 1 tiết (số 4)

Giáo án Tin học 9

Giáo án Tin học 9: Bài kiểm tra 1 tiết (số 4) là mẫu giáo án lớp 9 chất lượng tham khảo giúp học sinh nắm bắt bài học Tin học nhanh chóng, giáo viên có mẫu giáo án điện tử Tin học 9 để biên soạn bài giảng hay, sinh động, giúp học sinh tiếp thu bài nhanh, nắm vững kiến thức, thực hành ứng dụng nhanh chóng các bài đã học.

Tuần: 33

Tiết: 66

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT, SỐ 4

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:

1. Kiến thức: Tổng hợp kiến thức về phần mềm tạo ảnh động đơn giản Beneton Movie GIF.

2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào làm hình động.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận (100%)

III. ĐỀ KIỂM TRA:

1. Thực hiện yêu cầu sau:

* Tạo một Folder trên ổ đĩa D với thư mục D:\Tên học sinh_lớp.

Ví dụ: D:\Ha Díp_lop9a1

Câu 1: (5 điểm) Sử dụng phần mềm Beneton Movie GIF thực hiện tạo ảnh động về các hoạt động của học sinh trường THCS Đạ Long trong năm học 2015 – 2016. Với các yêu cầu sau:

  • Ghép 12 tệp ảnh tĩnh vào phần mềm
  • Thực hiện ghép các hình thể hiện thứ tự các hoạt động theo thời gian trong năm học.
  • Khoảng thời gian chuyển động giữa các hình là 2s.
  • Thực hiện chỉnh sửa khung hình ghi họ tên lớp lên các hình ảnh sao cho phù hợp.
  • Tạo hiệu ứng động cho ảnh.

(Lưu ý sử dụng các ảnh có sẵn trong thư mục HÌNH ẢNH ổ đĩa D trên máy tính)

Câu 2: (5 điểm) Thực hiện các yêu sau:

* Sử dụng tệp hình ảnh tạo ra từ phần mềm đồ họa (Paint) mô phỏng đèn tín hiệu điều khiển giao thông như hình dưới.

Giáo án Tin học 9: Bài kiểm tra 1 tiết (số 4)

* Sử dụng phần mềm Beneton Movie GIF để tạo ảnh động mô phỏng hoạt động của các tín hiệu điều khiển giao thông của cột đèn với khoảng thời gian chuyển động giữa các đèn tín hiệu là 5s.

(Lưu ý sử dụng các tệp có sẵn trong thư mục HÌNH ẢNH ổ đĩa D trên máy tính)

IV. ĐÁP ÁN (hướng dẫn chấm):

Phần/câu

Đáp án chi tiết

Biểu điểm

Phần tự luận:

Câu 1:

- Ghép 12 tệp ảnh tĩnh vào phần mềm

- Thực hiện ghép các hình thể hiện thứ tự các hoạt động theo thời gian trong năm học.

- Khoảng thời gian chuyển động giữa các hình là 2s.

- Thực hiện chỉnh sửa khung hình ghi họ tên lớp lên các hình ảnh sao cho phù hợp.

- Tạo hiệu ứng động cho ảnh.

1.0 điểm

1.0 điểm

1.0 điểm

1.0 điểm

1.0 điểm

Câu 2:

- Ghép 3 tệp ảnh tĩnh vào phần mềm

- Thực hiện ghép các hình thể hiện thứ tự các hoạt động của tín hiệu giao thông cho phù hợp.

- Khoảng thời gian chuyển động giữa các hình là 5s.

- Tạo hiệu ứng động cho ảnh.

1.0 điểm

1.0 điểm

2.0 điểm

1.0 điểm

Thống kê chất lượng:

Lớp

Tổng số học sinh

THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA

Điểm >=5

Điểm từ 8 - 10

Điểm dưới 5

Điểm từ 0 - 3

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

9A1

9A2

V. RÚT KINH NGHIỆM:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 200
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 9 Xem thêm