Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động

Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 8

Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động là mẫu giáo án lớp 9 chất lượng tham khảo giúp học sinh nắm bắt bài học Tin học nhanh chóng, giáo viên có mẫu giáo án điện tử Tin học 9 để biên soạn bài giảng hay, sinh động, giúp học sinh tiếp thu bài nhanh, nắm vững kiến thức, thực hành ứng dụng nhanh chóng các bài đã học.

Tuần 25

Tiết: 50

BÀI THỰC HÀNH 8: HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU VỚI HIỆU ỨNG ĐỘNG

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Tạo được các hiệu ứng động cho bài trình chiếu.

2. Kĩ năng: Thực hiện được các bước tạo hiệu ứng động cho bài trình chiếu.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

9A1:……………………………………………………………………………

9A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (43’) Thêm các hiệu ứng động cho bài trình chiếu.

+ GV: Ôn lại các kiến thức cho HS trước khi thực hành.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện thao tác.

+ GV: Giới thiệu bài mẫu cho HS quan sát và học tập.

+ GV: Yêu cầu HS chỉ là điểm khác biệt so với các bài trình chiếu đã thực hiện trong các tiết trước.

+ GV: Nhận xét đưa ra các nội dung chú ‎ý cho bài thực hành.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại các thao tác tạo bài trình chiếu đã được học.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện các thao tác theo các bước sau.

+ GV: Khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint.

+ GV: Mở bài trình chiếu đã thực hiện trong bài thực hành 8.

+ GV: Chọn một vài trang chiếu đơn lẻ và tạo các hiệu ứng chuyển động cho các trang chiếu đã chọn.

+ GV: Trình chiếu và quan sát các kết quả đạt được.

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện thao tác trên..

+ GV: Các bạn khác cho nhận xét bổ xung nếu có.

+ GV: Nhận xét hướng dẫn sửa sai.

+ GV: Chọn và áp dụng một hiệu ứng chuyển khác cho tất cả các trang chiếu của bài trình chiếu.

+ GV: Yêu cầu HS thay đổi một vài hiệu ứng với các tốc độ xuất hiện khác nhau.

+ GV: Trình chiếu và quan sát các kết quả đạt được.

+ GV: Yêu cầu một số HS nhận xét về kết quả đạt được.

+ GV: Chọn một hiệu ứng thích hợp và áp dụng cho mọi trang chiếu.

+ GV: Chọn một vài trang chiếu đơn lẻ. Sử dụng lệnh Slide → Animation Schemes và chọn một số hiệu ứng khác nhau để áp dụng cho các đối tượng trên các trang chiếu đã chọn.

+ GV: Trình chiếu, kiểm tra kết quả nhận được và chỉnh sửa, nếu cần.

+ GV: Chọn một hiệu ứng thích hợp theo ý em và áp dụng duy nhất hiệu ứng đó cho mọi trang chiếu.

+ GV: Trình chiếu, quan sát các kết quả nhận được và lưu kết quả.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên thao tác lại các nội dung trên.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.

+ GV: Chấm điểm 15’ các bài trình chiếu của các em đã làm.

+ HS: Ôn lại các thao tác các bước tạo hiệu ứng động.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các bạn khác quan sát.

+ HS: Quan sát bài mẫu và rút ra ý tưởng cho bản thân.

+ HS: Quan sát các điểm khác trong bài mẫu đối chiếu so sánh trả lời nội dung câu hỏi.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.

+ HS: Các thao tác tạo bài trình chiếu, chèn hình ảnh, hiệu ứng,....

+ HS: Dựa trên kiến thức đã được học thực hiện các yêu cầu.

+ HS: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình.

+ HS: Mở bài trình chiếu do cá nhân đã thực hiện.

+ HS: Kích chuột chọn một vài trang chiếu và chọn Slide Show → Slide Transition, chọn hiệu ứng cho phù hợp.

+ HS: Nhấn phím F5 quan sát kết quả đã đạt được.

+ HS: Một số HS lên thực hiện các bước.

+ HS: Nhận xét các bước thực hiện của bạn.

+ HS: Quan sát và sửa sai sót.

+ HS: Chọn tất cả các trang chiếu và chọn một hiệu ứng bất kì cho tất cả các trang chiếu.

+ HS: Thay đổi tốc độ xuất hiện chọn trong ô Speed.

+ HS: Nhấn phím F5 quan sát kết quả đã đạt được.

+ HS: Các trang chiếu có cách xuất hiện tốc độ xuất hiện khác nhau.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Sử dụng các trang chiếu có các đối tượng. Sử dụng lệnh Slide à Animation Schemes chọn hiệu ứng và áp dụng cho các đối tượng trên trang chiếu.

+ HS: Trình chiếu và chỉnh sửa nếu cần thiết.

+ HS: Thực hiện theo ý dưới sự hướng dẫn của HS, áp dụng cho mọi trang chiếu.

+ HS: Quan sát kết quả nhận được, thực hiện lưu bài với tên cũ, lưu bài chọn nút lệnh Save.

+ HS: Quan sát, chú ý và thực hiện thao tác theo yêu cầu.

+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác đã được hướng dẫn.

+ HS: Quan sát và nhận xét các lỗi sai và những điểm chưa tốt.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu.

1. Bài tập 1. Thêm các hiệu ứng động cho bài trình chiếu.

- Thực hiện các yêu cầu nội dụng bài 1 SGK/115.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem lại nội dung bài. Chuẩn bị nội dung phần thực hành tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 949
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 9 Xem thêm