Giáo án Tin học 9 bài 11: Tạo các hiệu ứng động

Giáo án Tin học 9 bài 11

Giáo án Tin học 9 bài 11: Tạo các hiệu ứng động là mẫu giáo án lớp 9 chất lượng tham khảo giúp học sinh nắm bắt bài học Tin học nhanh chóng, giáo viên có mẫu giáo án điện tử Tin học 9 để biên soạn bài giảng hay, sinh động, giúp học sinh tiếp thu bài nhanh, nắm vững kiến thức, thực hành ứng dụng nhanh chóng các bài đã học.

Tuần 24

Tiết: 48

BÀI 11: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết vai trò và tác dụng của các hiệu ứng động khi trình chiếu và phân biệt được hai dạng hiệu ứng động.

2. Kĩ năng: Thực hiện được thao tác tạo hiệu ứng động có sẵn cho bài trình chiếu.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

9A1:……………………………………………………………………………

9A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (15’) Tìm hiểu chuyển trang chiếu.

+ GV: Cho ví dụ về sự chuyển trang chiếu?

+ GV: Các trang chiếu sẽ xuất hiện như vậy được gọi là gì?

+ GV: Rút ra kết luận về khái niệm hiệu ứng chuyển trang chiếu.

+ GV: Hiểu ứng chuyển động được đặt ở đâu?

+ GV: Theo các em có thể chọn các tùy chọn các điều khiển nào?

+ GV: Hướng dẫn cho HS thực hiện các thao tác.

+ GV: Quan sát hướng dẫn HS thực hiện các thao tác.

+ GV: Thao tác mẫu các bước đặt hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện.

+ GV: Hướng dẫn cho HS thực hiện các thao tác.

+ GV: Quan sát hướng dẫn HS thực hiện các thao tác.

+ GV: Có mấy tùy chọn điều khiển việc chuyển trang chiếu?

+ GV: Các tùy chọn đó là gì?

+ GV: Hướng dẫn cho HS thực hiện các thao tác.

+ GV: Quan sát hướng dẫn HS thực hiện các thao tác.

+ HS: Ví dụ cho trang chiếu xuất hiện chậm hơn hoặc trông giống như một cuộn giấy được mở ra.

+ HS: Ta gọi đó là hiệu ứng chuyển trang chiếu.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe → ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Hiệu ứng chuyển được đặt cho từng trang chiếu.

+ HS: Có thể:

- Thời điểm xuất hiện trang chiếu.

- Tốc độ xuất hiện của trang chiếu.

- Âm thanh đi kèm khi trang chiếu xuất hiện.

+ HS: Tập trung chú ý quan sát và nhận biết thao tác → ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Các bước thực hiện:

1. Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.

2. Mở bảng chọn Slide Show → chọn Slide Transition.

3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

+ HS: Có hai tùy chọn điều khiển việc chuyển trang chiếu.

- On mouse click: Chuyển trang kế tiếp sau khi nháy chuột.

- Automatically after: Tự động chuyển trang sau một khoảng thời gian.

1. Chuyển trang chiếu.

Các bước thực hiện:

1. Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.

2. Mở bảng chọn Slide Show → chọn Slide Transition.

3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

Hoạt động 2: (25’) Tìm hiểu tạo hiệu ứng động cho đối tượng.

+ GV: Đặt vấn đề có thể tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng trên cùng một trang chiếu hay không?

+ GV: Các hiệu ứng này giúp gì cho bài trình chiếu khi trình chiếu.

+ GV: Đưa ra ví dụ về tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trên trang chiếu?

+ GV: Cách đơn giản nhất để tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trên trang chiếu là gì?

+ GV: Thao tác mẫu các bước đặt hiệu ứng chuyển cho các đối tượng trên trang chiếu.

+ GV: Cho HS thực hiện các thao tác đã làm mẫu.

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện thao tác.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện.

+ GV: Quan sát các HS thực hiện các thao tác.

+ GV: Hướng dẫn các thao tác khó, các thao tác thực hiện chưa thành thục còn yếu.

+ GV: Muốn áp dụng hiệu ứng đã chọn cho mọi trang chiếu trong bài trình chiếu ta nhấn nút lệnh nào?

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Gọi 2 HS lên bảng thực hiện thao tác.

+ GV: Yêu cầu các HS khác nhận xét các bước thực hiện.

+ HS: Ngoài việc tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, ta còn có thể tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trên trang chiếu.

+ HS: Giúp thu hút sự chú ý của người nghe.

+ HS: Quan sát ví dụ của GV đưa ra và nhận biết các hiệu ứng được thực hiện trang trang chiếu.

+ HS: Là sử dụng các hiệu ứng có sẵn của phần mềm.

+ HS: Tập trung quan sát, chú ý lắng nghe à ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Thực hiện theo từng cá nhân thao tác thực hiện.

+ HS: Lên bảng thực hiện các yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Các bước thực hiện:

1. Chọn các trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động có sẵn.

2. Mở bảng chọn Slide Show và chọn Animation Schemes.

3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn bên phải cửa sổ.

+ HS: Nháy nút Apply to All Slides.

+ HS: Thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn trên phần mềm.

+ HS: Hai HS lên bảng thực hiện thao tác theo yêu cầu.

+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện của bạn.

2. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng.

Các bước thực hiện:

1. Chọn các trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động có sẵn.

2. Mở bảng chọn Slide Show và chọn Animation Schemes.

3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn bên phải cửa sổ.

- Muốn áp dụng hiệu ứng đã chọn cho mọi trang chiếu trong bài trình chiếu ta nhấn nút lệnh Apply to All Slides.

4. Củng cố: (3’)

  • Củng cố các thao tác tạo hiệu ứng động cho đối tượng.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại các thao tác đã học, xem trước nội dung phần tiếp theo của bài.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.....................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 2.777
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 9 Xem thêm