Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh (Tiết 2)

Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 7

Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh (Tiết 2) là mẫu giáo án lớp 9 chất lượng tham khảo giúp học sinh nắm bắt bài học Tin học nhanh chóng, giáo viên có mẫu giáo án điện tử Tin học 9 để biên soạn bài giảng hay, sinh động, giúp học sinh tiếp thu bài nhanh, nắm vững kiến thức, thực hành ứng dụng nhanh chóng các bài đã học.

Tuần 23

Tiết: 46

BÀI THỰC HÀNH 7: TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Chèn được hình ảnh vào trang chiếu.

2. Kĩ năng: Thực hiện được các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

9A1:……………………………………………………………………………

9A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu 1: Trình bày các bước sao chép và di chuyển trang chiếu?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (34’) Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu.

+ GV: Đưa ra bài mẫu cho HS quan sát để nắm bắt nội dung thực hành.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện các thao tác theo các bước sau.

+ GV: Tiếp tục với bài trình chiếu Ha Noi.

+ GV: Yêu cầu thêm các trang chiếu mới với thứ tự và nội dung như sau:

- Trang 7: Lịch sử

* Năm 1010, Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư đến Đại La và đổi tên thành Thăng Long

* Năm 1831 vua Minh Mạng triều Nguyễn đặt lại tên là Hà Nội

- Trang 8: Văn Miếu

* Nằm trên phố Quốc Tử Giám

* Được xây dựng năm 1070 dưới thời Vua Lý Thánh Tông

* Được xem là trường Đại học đầu tiên của nước ta (1076)

* Có 82 tấm bia tiến sĩ ghi lại tên những người đỗ trong 82 khoa thi từ 1442 đến 1789.

+ GV: Quan sát hướng dẫn HS.

+ GV: Thêm các hình ảnh thích hợp để minh họa nội dung các trang chiếu mới.

+ GV: Thay đổi trật tự của các trang chiếu để có thứ tự hợp lí.

+ GV: Hướng dẫn HS bằng các thao tác mẫu để các em nắm bắt.

+ GV: Trình chiếu, kiểm tra kết quả nhận được và chỉnh sửa, nếu cần.

+ GV: Thêm các trang chiếu mới, với nội dung tự tham khảo được về Hà Nội, bổ sung cho bài trình chiếu và lưu kết quả.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.

+ GV: Cho HS tự thực hiện theo cá nhân.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện xong lưu bài lại.

+ GV: Lấy một bài thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã được GV chỉnh sửa.

+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.

+ GV: Nhắc lại các kiến thức cũ cho HS nắm rõ.

+ GV: Đưa ra các sai sót thường gặp của các em trong khi thực hành.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện lại các thao tác còn thiếu sót.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Chú ý quan sát và nhận biết nội dung theo yêu cầu.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo yêu cầu.

+ HS: Tiếp tục sử dụng bài trình chiếu đã làm ở tiết 1.

+ HS: Tạo trang chiếu mới Insert → New Slide.

+ HS: Tạo thêm hai trang chiếu theo đúng yêu cầu đã đưa ra.

+ HS: Sử dụng mẫu bố trí cho phù hợp.

+ HS: Thực hiện theo mẫu của GV đưa ra.

+ HS: Thao tác thực hiện nhanh đảm bảo chính xác.

+ HS: Tự sửa các lỗi khi thực hiện trong bài làm.

+ HS: Kiểm tra và định dạng theo yêu cầu của GV.

+ HS: Tăng cường rèn luyện các tháo tác đã được học.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu.

+ HS: Thêm các hình ảnh có sẵn hoặc từ Internet, chỉnh sửa màu sắc vị trí cho phù hợp.

+ HS: Hiển thị bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp.

+ HS: Chú ý các thao tác của GV hướng dẫn đưa ra.

+ HS: Trình chiếu và chỉnh sửa nếu cần thiết.

+ HS: Đối với HS đã thực hiện xong tiếp tục bổ xung, các bạn chưa hoàn thiện tiếp tục hoàn thiện bài trình chiếu.

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn trên.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Lưu bài lại với tên cũ.

+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.

+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.

+ HS: Ôn lại kết hợp với các bước thực hành trong tiết.

+ HS: Tập trung lắng nghe chỉnh sửa các sai sót mắc phải.

+ HS: Chú ý rèn luyện lại các thao tác còn sai.

+ HS: Lắng nghe, ghi nhớ bài.

2. Bài tập 2. Thêm nội dung và sắp xếp bài trình chiếu.

* Tiếp tục với bài trình chiếu Ha Noi.

+ Thêm các trang chiếu mới với thứ tự và nội dung như sau:

- Trang 7: Lịch sử

* Năm 1010, Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư đến Đại La và đổi tên thành Thăng Long

* Năm 1831 vua Minh Mạng triều Nguyễn đặt lại tên là Hà Nội

- Trang 8: Văn Miếu

* Nằm trên phố Quốc Tử Giám

* Được xây dựng năm 1070 dưới thời Vua Lý Thánh Tông

* Được xem là trường Đại học đầu tiên của nước ta (1076)

* Có 82 tấm bia tiến sĩ ghi lại tên những người đỗ trong 82 khoa thi từ 1442 đến 1789

+ Thêm các hình ảnh thích hợp để minh họa nội dung các trang chiếu mới.

+ Thay đổi trật tự của các trang chiếu để có thứ tự hợp lí.

4. Củng cố: (4’)

  • Củng cố các thao tác trong bài thực hành.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung bài. Chuẩn bị nội dùng phần thực hành tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

...........................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 1.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 9 Xem thêm