Lời nhận xét về năng lực chung, năng lực đặc thù, phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo Thông tư 27 sẽ giúp các thầy cô giáo viên Tiểu học có tài liệu tham khảo khi nhận xét các em học sinh, giúp các bậc phụ huynh có thể nắm được chi tiết tình hình học tập của con em mình.
Học tập Xem thêm