Phân tích yếu tố kì ảo trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên là một trong những chuyện tiêu biểu của Truyền kì mạn lục. Truyện không chỉ hấp dẫn người đọc bởi câu chuyện mà Nguyễn Dữ đã kể lại mà còn có sức hút từ chính yếu tố thần kì trong đó. Mời các bạn cùng tham khảo bài văn mẫu sau để hiểu hơn về tác dụng của những chi tiết kì ảo trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên.
Ngữ văn lớp 10 Xem thêm