Tiếng Anh thư tín thương mại bài 4: Thư chào hàng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tiếng Anh thư tín thương mại bài 4: Thư chào hàng giúp bạn biết được cấu trúc của thư chào hàng trong Tiếng Anh, các mẫu câu hay được sử dụng, mẫu thư chào hàng Tiếng Anh,... Chúc bạn học tốt cùng VnDoc.com!
Tiếng Anh cho người đi làm Xem thêm