“Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự học” (Đác-uyn). Anh (chị) có suy nghĩ gì về câu nói trên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
“Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự học” (Đác-uyn). Anh (chị) có suy nghĩ gì về câu nói trên được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới.
Văn mẫu lớp 9 Xem thêm