Hạnh Phạm Toán học Lớp 4

Giải bài

Có 2 thửa ruộng thu được 2 tạ 30 kg thóc thửa thứ nhất ít hơn thửa thứ 2 .hỏi mỗi thửa thu được bao nhiêu kg thóc

Toán học Xem thêm